„Starszy, zacnej paniej i synom jej, które ja prawdziwie miłuję, a nie ja tylko, ale i wszyscy, którzy poznali prawdę.”

Biblia Brzeska: 2 List św. Jana 1,1

Nawigacja

Biblia Warszawska
Księga: 1 List św. Pawła do Tymoteusza 4:14

4:1
A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich,
4:2
Uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku,
4:3
Którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem.
4:4
Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre, i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem;
4:5
Albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę.
4:6
Gdy tego będziesz braci nauczał, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym na słowach wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś.
4:7
A pospolitych i babskich baśni unikaj, ćwicz się natomiast w pobożności.
4:8
Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek, pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego.
4:9
Prawdziwa to mowa i warta chętnego przyjęcia;
4:10
Gdyż trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących.
4:11
To głoś i tego nauczaj.
4:12
Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku; ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości.
4:13
Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki.
4:14
Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych.
4:15
O to się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich.
4:16
Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc, i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bogu ufam, nie lękam się; Cóż mi może uczynić człowiek?
Ps 56:12

W Chrystusie

A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani.
Rzym 8:28

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii imię Achab nosiło dwoje ludzi. Większość ludzi zna króla o imieniu Achab był jednak także fałszywy prorok o imieniu Achab. Został on spalony (wraz z innym fałszywym prorokiem Sedekiaszem) przez Króla Nebukadnesara (Jer 29:21-23).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.
II Kor 5:17


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić