„Przeto, że jeszcze do pewnego czasu odłożone jest widzenie, które wypowie na skończeniu jego, a nie skłamie; a jeźliby na chwilę odwłaczał, oczekuj nań; boć zapewne przyjdzie, a nie omieszka.”

Biblia Gdańska (1632): Abakuk 2,3

Biblia Warszawska: Tytuły - 1 List św. Pawła do Tymoteusza

1. Pozdrowienie
(BW 1 List św. Pawła do Tymoteusza 1,1)
2. Ostrzeżenie przed błędną nauką
(BW 1 List św. Pawła do Tymoteusza 1,3)
3. Dziękczynienie Pawła za łaskę Bożą na nim
(BW 1 List św. Pawła do Tymoteusza 1,12)
4. Wskazania jak zachowywać się w kościele
(BW 1 List św. Pawła do Tymoteusza 2,1)
5. O przełożonych Kościoła
(BW 1 List św. Pawła do Tymoteusza 3,1)
6. O tajemnicy pobożności
(BW 1 List św. Pawła do Tymoteusza 3,14)
7. Ostrzeżenie przed nauczycielami błędnych nauk
(BW 1 List św. Pawła do Tymoteusza 4,1)
8. Życie osobiste i nauka Tymoteusza - sługi Bożego
(BW 1 List św. Pawła do Tymoteusza 4,12)
9. Zalecenia duszpasterskie
(BW 1 List św. Pawła do Tymoteusza 5,1)
10. O wdowach
(BW 1 List św. Pawła do Tymoteusza 5,3)
11. O urzędzie starszych zboru
(BW 1 List św. Pawła do Tymoteusza 5,17)
12. O niewolnikach
(BW 1 List św. Pawła do Tymoteusza 6,1)
13. Ostrzeżenie przed błędną nauką
(BW 1 List św. Pawła do Tymoteusza 6,3)
14. Ostrzeżenie przed żądzą bogactwa
(BW 1 List św. Pawła do Tymoteusza 6,6)
15. Różne napomnienia i zakończenie
(BW 1 List św. Pawła do Tymoteusza 6,11)

Nawigacja

Szukaj w tytułach

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić