„Twój sługa Joab tak postąpił, by nadać sprawie inne spojrzenie. Lecz mój pan dorównuje mądrością Bożemu aniołowi i wie wszystko, co się dzieje na ziemi.”

Nowa Biblia Gdańska: 2 Księga Samuela 14,20

Biblia Brzeska
Księga: 1 Księga Kronik 24:1

Tytuł oryginalny
Pierwsze księgi kroniki które też paralipomenon zową
O Przekładzie
24:1
Synowie Aaronowi tym sposobem rozdzieleni byli: Synowie Aaronowi byli: Nadab, Abiu, Eleazar i Itamar.
24:2
Ale Nadab i Abiu umarli przed ojcem swoim, a nie mieli potomstwa. A przetoż Eleazar i Itamar kapłaństwo otrzymali.
24:3
I rozdzielił je Dawid, to jest Sadoka z synów Eleazarowych i Achimelecha z synów Itamarowych, aby służyli jedni po drugich.
24:4
I naleziono więcej synów Eleazarowych, którzy byli przedniejszy z domów, niż synów Itamarowych. A tak podzieleni są: miedzy syny Eleazarowemi było szesnaście przedniejszych wedle domów ojcowskich, a miedzy syny Itamarowemi było ich ośm wedle domów ojców ich.
24:5
A rozdzieleni są losem, tak jeden, jako i drugi, abowiem byli przełożeni miejsca świętego i przełożeni domu Bożego, tak z synów Eleazarowych, jako i z synów Itamarowych.
24:6
A Samejasz, syn Natanaelów, pisarz z pokolenia Lewi, popisał je przed królem i książęty i przed Sadokiem kapłanem i Achimelechem, synem Abitarowem i przedniejszymi z domów kapłańskich i Lewitów, a jeden dom naznaczono Eleazarowi, a drugi Itamarowi.
24:7
Pierwszy los padł na Jojaryba, a drugi na Jedeja.
24:8
Trzeci na Haryma, czwarty na Seoryma.
24:9
Piąty na Melchiasza, szósty na Majamana.
24:10
Siódmy na Akkosa, ósmy na Abie.
24:11
Dziewiąty na Jesuego, dziesiąty na Secheniasza.
24:12
Jedennasty na Eliasyba, dwanasty na Jakima.
24:13
Trzynasty na Hofa, czternasty na Isbaaba.
24:14
Piętnasty na Belgę, szesnasty na Emmera.
24:15
Siedmnasty na Hezyra, ósmynasty na Happozeza.
24:16
Dziewiętnasty na Fetejasza, dwudziesty na Hezechiela.
24:17
Pierwszy i dwudziesty na Jachina, wtóry i dwudziesty na Gamula.
24:18
Trzeci dwudziesty na Dalajasza, dwudziesty czwarty na Maazjasza.
24:19
Tenci jest porządek około posługowania ich, gdy mieli wchodzić do domu Pańskiego, każdy w swym rzędzie pod poruczeństwem Aarona, ojca ich, jako mu był rozkazał Pan, Bóg izraelski.
24:20
A z synów Lewi, którzy byli pozostali z potomstwa Amrama był Subael, a z synów Subaelowych Jehedejasz.
24:21
Z synów Rahabjaszowych był Jesjasz przedniejszy.
24:22
Z Isaary był Salemot, którego syn był Jahat.
24:23
Synowie Jeriaszowi: Amariasz wtóry, Jahazjel trzeci, Jekmaam czwarty.
24:24
Syn Ozjelów był Michas, a syn Michasów był Samir.
24:25
Brat Michasów był Jesjasz, a syn Jesjaszów był Zachariasz.
24:26
Synowie Merary byli: Moholi i Musy, a syn Ozjaszów był Beno.
24:27
Synowie Merary z Ozjasza byli: Beno, Soam, Zachur i Hebry.
24:28
Syn też Moholiego Eleazar, który nie miał dzieci.
24:29
A Cysów syn był Jerameel.
24:30
Synowie Musy byli: Moholi, Eder i Jerymot. A cić byli synowie Lewi wedle domów ojców ich.
24:31
I miotali losy z bracią swą, syny Aaronowemi, przed królem Dawidem i Sadokiem i Achimelechem i książęty domów kapłańskich i domów Lewitów, każdy przedniejszy z bratem swem namniejszym.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Tak mówi Pan, który cię uczynił i ukształtował w łonie matki, który cię wspomaga: Nie bój się, mój sługo, Jakubie, i Jeszurunie, którego wybrałem!
Iz 44:2

W Chrystusie

Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.
Dz 1:8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Nic co zawierało jakikolwiek kwas lub miód nie mogło być użyte do ofiary ogniowej (III Mojż 2:11).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić