„I bieży taż granica kołem po bok morza ku południu, od góry która jest przeciw Betoron na południe i kończy się w Karjat-Baal, które jest Karjatjarym miasto synów Juda, a toć jest strona zachodnia.”

Biblia Brzeska: Księga Jozuego 18,14

Biblia Brzeska
Księga: 2 Księga Kronik 1:1

Tytuł oryginalny
Wtóre Księgi Kroniki
O Przekładzie
1:1
I zmocnił się Salomon, syn Dawidów, w królestwie swem, a Pan, Bóg jego, był przy nim i wywyższył go znamienicie.
1:2
Tedy rozkazał wszytkiemu Izraelowi, rotmistrzom, setnikom i sędziom, także wszytkim co przedniejszym nad Izraelem i czelniejszym z domów.
1:3
A także Salomon i ze wszytkim zgromadzeniem, co było z niem, szli do kaplice, która była na górze w Gabaon, abowiem tam stał przybytek zgromadzenia Bożego, który był Mojżesz, sługa Pański, sprawił na puszczy.
1:4
A Dawid był przeniósł skrzynię Pańską z Karjatjarym na miejsce, które jej był zgotował, abowiem jej był sprawił namiot w Jeruzalem.
1:5
Ołtarz też miedziany, który był urobił Beseleel, syn Ury, syna Hurowego, był tam przed namiotem Pańskim, skąd brali radę Salomon i wszytko ono zgromadzenie.
1:6
I tamże na onym miedzianym ołtarzu, który stał w przybytku zgromadzenia, ofiarował Salomon przed Panem tysiąc ofiar palonych.
1:7
Onejże nocy ukazał się Pan Salomonowi i tak mówił k niemu: Żądaj ode mnie, coćbych miał dać.
1:8
A Salomon rzekł Bogu: Okazałeś wielkie miłosierdzie nad Dawidem, ojcem mojem i postanowiłeś mię królem na miejscu jego.
1:9
A tak teraz Panie Boże słowu twemu, któremeś przyrzekł Dawidowi, ojcu mojemu, niech się dosyć stanie, abowiemeś mię uczynił królem nad ludem twoim, którego jest tak wiele, jako piasku morskiego.
1:10
Dajże mi teraz mądrość i umiejętność, abych lud ten porządnie sprawować mógł, abowiem któż jest, co by mógł sądzić ten tak wielki lud twój?
1:11
Tedy Bóg odpowiedział Salomonowi: Dlatego, iżeś to miał w sercu swem, a nie prosiłeś o bogactwa, ani o majętności, ani o chwałę, ani o dusze tych, co cię nienawidzą, aniś też prosił o długie życie, aleś prosił mądrości i umiejętności, iżbyś umiał sądzić lud mój nad któremem cię postanowił królem.
1:12
Mądrość i umiejętność dam tobie, a ku temuć dam bogactwa i majętności i chwałę, tak iż żaden król nie był podobnem tobie, ani żaden po tobie takowy będzie.
1:13
A tak się wrócił Salomon od onej kaplice na miejscu wysokiem, które było w Gabaon do Jeruzalem od przybytku zgromadzenia i królował nad Izraelem.
1:14
I zebrał Salomon wozy i jezdne. A miał tysiąc i cztery sta wozów i dwanaście tysięcy jezdnych, których jednę część miał w miastach kędy wozy chowano, a drugą część zostawił przy sobie w Jeruzalem.
1:15
A król w Jeruzalem rozdawał złoto i śrebro jako kamienie, a cedry jako sykomory, których mnóstwo roście po polach.
1:16
I wodzono mu konie z Egiptu, a kupcy królewscy skupowali konie za pewną sumę.
1:17
K temu z Egiptu przywodzono takie woźniki, które szacowano za sześć set śrebrników, to jest każdy koń po stu i po piącidziesiąt. A tak że ich też wszyscy królowie hetejscy i syryjscy dostawali z ich rąk.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Rzekł do nich Izajasz: Tak powiedzcie waszemu panu: Tak mówi Pan: Nie bój się tych słów, które słyszałeś, a którymi lżyli mnie pachołcy króla asyryjskiego.
II Król 19:6

W Chrystusie

W którym wspólnie jesteście budowani na siedzibę Boga w Duchu.
NBG Efez 2:22

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Pierwsze zarejestrowane słowa wypowiedziane przez człowieka można znaleźć w I Mojż 2:23 Słowa te wypowiedziane zostały przez Adama.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić