„Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich. Nie zerwał z całym grzechem Jeroboama, syna Nebata, do którego ów doprowadził Izraela - trwał w nim.”

Biblia Tysiąclecia: 2 Księga Królewska 13,11

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Kolosan 3,1

Biblia Warszawska

A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej;
List św. Pawła do Kolosan 3,1

Biblia Brzeska

A tak jesliście wstali z Krystusem, rzeczy tych, które wzgórę są szukajcie, gdzie Krystus na prawicy Bożej siedzi.
List św. Pawła do Kolosan 3,1

Biblia Gdańska (1632)

A tak jeźliście powstali z Chrystusem, tego, co jest w górze, szukajcie, gdzie Chrystus na prawicy Bożej siedzi;
Kolosensów 3,1

Biblia Gdańska (1881)

A tak jeźliście powstali z Chrystusem, tego, co jest w górze, szukajcie, gdzie Chrystus na prawicy Bożej siedzi;
Kolosensów 3,1

Biblia Tysiąclecia

Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga.
List do Kolosan 3,1

Biblia Jakuba Wujka

Przeto jeśliście spółpowstali z Chrystusem, co wzgórę jest, szukajcie, gdzie Chrystus jest na prawicy Bożej siedzący,
List do Kolosan 3,1

Nowa Biblia Gdańska

Jeśli zatem, zostaliście ożywieni z Chrystusem, szukajcie tych, co są w górze, gdzie jest Chrystus, siedząc po prawicy Boga.
List do Kolosan 3,1

Biblia Przekład Toruński

Jeśli więc zostaliście wzbudzeni z Chrystusem, szukajcie tego, co w górze, gdzie jest Chrystus, siedzący po prawicy Boga.
List do Kolosan 3,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga.
List do Kolosan 3,1

American Standard Version

If then ye were raised together with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated on the right hand of God.
List do Kolosan 3,1

Clementine Vulgate

Igitur, si consurrexistis cum Christo : qu sursum sunt qurite, ubi Christus est in dextera Dei sedens :
List do Kolosan 3,1

King James Version

If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God.
List do Kolosan 3,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ει ουν συνηγερθητε τω χριστω τα ανω ζητειτε ου ο χριστος εστιν εν δεξια του θεου καθημενος
List do Kolosan 3,1

Young's Literal Translation

If, then, ye were raised with the Christ, the things above seek ye, where the Christ is, on the right hand of God seated,
List do Kolosan 3,1

World English Bible

If then you were raised together with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated on the right hand of God.
List do Kolosan 3,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić