„Słuchajcie tego, starcy, a bierzcie w uszy obywatele ziemie: jeśli się to zstało za dni waszych abo za dni ojców waszych?”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Joela 1,2

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Kolosan 3,2

Biblia Warszawska

O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi.
List św. Pawła do Kolosan 3,2

Biblia Brzeska

Starajcie się o rzeczach, które są wzgórę, nie które są na ziemi.
List św. Pawła do Kolosan 3,2

Biblia Gdańska (1632)

O tem, co jest w górze, myślcie, nie o tem, co jest na ziemi.
Kolosensów 3,2

Biblia Gdańska (1881)

O tem, co jest w górze, myślcie, nie o tem, co jest na ziemi.
Kolosensów 3,2

Biblia Tysiąclecia

Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.
List do Kolosan 3,2

Biblia Jakuba Wujka

co wzgórę jest, miłujcie, nie co na ziemi.
List do Kolosan 3,2

Nowa Biblia Gdańska

O tych w górze rozmyślajcie - nie o tych na ziemi.
List do Kolosan 3,2

Biblia Przekład Toruński

Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi.
List do Kolosan 3,2

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi.
List do Kolosan 3,2

American Standard Version

Set your mind on the things that are above, not on the things that are upon the earth.
List do Kolosan 3,2

Clementine Vulgate

qu sursum sunt sapite, non qu super terram.
List do Kolosan 3,2

King James Version

Set your affection on things above, not on things on the earth.
List do Kolosan 3,2

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τα ανω φρονειτε μη τα επι της γης
List do Kolosan 3,2

Young's Literal Translation

the things above mind ye, not the things upon the earth,
List do Kolosan 3,2

World English Bible

Set your mind on the things that are above, not on the things that are on the earth.
List do Kolosan 3,2

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić