„Oto pochody synów Israela, którzy pod wodzą Mojżesza i Ahrona wyszli z ziemi Micraim według swoich zastępów.”

Nowa Biblia Gdańska: IV Księga Mojżesza 33,1

Nawigacja

Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Księga: List do Kolosan 3:1

O Przekładzie
3:1
Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga.
3:2
Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi.
3:3
Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu.
3:4
Lecz gdy się Chrystus, nasze życie, ukaże, wtedy i wy razem z nim ukażecie się w chwale.
3:5
Umartwiajcie więc wasze członki, które są na ziemi: nierząd, nieczystość, namiętność, złe żądze i chciwość, która jest bałwochwalstwem;
3:6
Z powodu których przychodzi gniew Boży na synów nieposłuszeństwa.
3:7
I wy niegdyś tak postępowaliście, gdy żyliście w nich.
3:8
Lecz teraz i wy odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złośliwość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z waszych ust.
3:9
Nie okłamujcie się wzajemnie, skoro zrzuciliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami;
3:10
A przyodzialiście się w nowego, który się odnawia w poznaniu na obraz tego, który go stworzył.
3:11
Gdzie nie ma Greka ani Żyda, obrzezanego ani nieobrzezanego, cudzoziemca ani Scyty, niewolnika ani wolnego, ale wszystkim i we wszystkich Chrystus.
3:12
Tak więc jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość;
3:13
Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu: jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy.
3:14
A nade wszystko przyodziejcie się w miłość, która jest więzią doskonałości.
3:15
A pokój Boży niech rządzi w waszych sercach, do którego też jesteście powołani w jednym ciele. Bądźcie też wdzięczni.
3:16
Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie ze wszelką mądrością, nauczajcie i napominajcie się wzajemnie przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, z wdzięcznością śpiewając w waszych sercach Panu.
3:17
A wszystko, co czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez niego.
3:18
Żony, bądźcie poddane swym mężom, jak przystoi w Panu.
3:19
Mężowie, miłujcie wasze żony i nie bądźcie surowi wobec nich.
3:20
Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, to bowiem podoba się Panu.
3:21
Ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, aby nie upadały na duchu.
3:22
Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, nie służąc dla oka, jak ci, którzy chcą się podobać ludziom, lecz w szczerości serca, bojąc się Boga.
3:23
A wszystko, co czynicie, z serca czyńcie, jak dla Pana, a nie dla ludzi;
3:24
Wiedząc, że od Pana otrzymacie dziedzictwo jako zapłatę, gdyż służycie Panu Chrystusowi.
3:25
A ten, kto wyrządza krzywdę, otrzyma zapłatę za krzywdę, a u Boga nie ma względu na osobę.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A Gedaliasz, syn Achikama, syna Szafana, przysiągł im i ich ludziom tak: Nie bójcie się być poddanymi Chaldejczyków; zostańcie w kraju i służcie królowi babilońskiemu, a dobrze wam będzie!
Jer 40:9

W Chrystusie

Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.
I Jan 5:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Pomimo tego iż Lea i Rachela były obie żonami Jakuba, Lea musiała "kupić" noc z jej mężem od Racheli za mandragory które przyniósł jej syn - I Mojż 30:14-16.
Kwiaty mandragory.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą.
Ps 46:2


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić