„Przytym siedm tysięcy mężów walecznych i rzemieśników z stróżmi tysiąc, którzy wszyscy byli godni ku bojowi, ty wszytki zawiódł w niewolą król babiloński do Babilonu.”

Biblia Brzeska: 2 Księga Królewska 24,16

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List do Hebrajczyków 4,5

Biblia Warszawska

A na tym miejscu znowu: Nie wejdą do odpocznienia mego.
List do Hebrajczyków 4,5

Biblia Brzeska

A tu zasię: Nie wnidą do odpoczynienia mojego.
List do Hebrajczyków 4,5

Biblia Gdańska

A tu zasię: Że nie wnijdą do odpocznienia mego.
Żydów 4,5

Biblia Tysiąclecia

I znowu na tym [miejscu]: Nie wejdą do mego odpoczynku.
List do Hebrajczyków 4,5

Biblia Jakuba Wujka

A na tym zaś: Jeśli wnidą do odpoczynienia mojego.
List do Hebrajczyków 4,5

Nowa Biblia Gdańska

I znowu w tym: Skoro wejdą do mego odpoczynku.
List do Hebrajczyków 4,5

Biblia Przekład Toruński

A tutaj ponownie: Nie wejdą do mojego odpocznienia.
List do Hebrajczyków 4,5

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A tutaj znowu: Nie wejdą do mego odpoczynku.
List do Hebrajczyków 4,5

American Standard Version

and in this [place] again, They shall not enter into my rest.
List do Hebrajczyków 4,5

Clementine Vulgate

Et in isto rursum : Si introibunt in requiem meam.
List do Hebrajczyków 4,5

King James Version

And in this place again, If they shall enter into my rest.
List do Hebrajczyków 4,5

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και εν τουτω παλιν ει εισελευσονται εις την καταπαυσιν μου
List do Hebrajczyków 4,5

Young's Literal Translation

and in this [place] again, `If they shall enter into My rest -- ;`
List do Hebrajczyków 4,5

World English Bible

and in this place again, "They will not enter into my rest."
List do Hebrajczyków 4,5

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić