„W tymże czasie, gdy tak było srogie królewskie rozkazanie, a piec gwałtownie pałał, płomień ognia onego podusił męże ony, co tam byli wrzucili Sydracha, Misacha i Abdenaga.”

Biblia Brzeska: Księga Daniela 3,22

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Galacjan 2,6

Biblia Warszawska

A co się tyczy tych, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem - czym oni niegdyś byli, nic mnie to nie obchodzi; Bóg nie ma względu na osobę - otóż ci, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, niczego mi nie narzucili,
List św. Pawła do Galacjan 2,6

Biblia Brzeska

A od tych, którzy się zdadzą być czym (nie uczyłem się) i jakimi byli przed tym, nic mi do tego. Osobąć człowieczą Bóg nie brakuje. Abowiem którzy są w powadze, nic mi nie dołożyli.
List św. Pawła do Galacjan 2,6

Biblia Gdańska

A od tych, którzy się zdadzą być czemś, (acz jakimi niekiedy byli, nic mi na tem; bo osoby człowieczej Bóg nie przyjmuje), ci mówię, którzy się zdali być czemś, nic mi nie przydali.
Galatów 2,6

Biblia Tysiąclecia

Co się zaś tyczy stanowiska tych, którzy się cieszą powagą - jakimi oni dawniej byli, jest dla mnie bez znaczenia; u Boga nie ma względu na osobę - otóż ci, co są uznani za powagi, nie polecili mi oddawać czegokolwiek.
List do Galatów 2,6

Biblia Jakuba Wujka

A od tych, którzy się zdali być czym (jakiemi kiedy byli, nic mi na tym, Bóg nie ma względu na osobę człowieczą), bo którzy się zdali być czym, mnie się niczym nie przyłożyli.
List do Galatów 2,6

Nowa Biblia Gdańska

Zaś co do tych, uznawanych, że są kimś (kimkolwiek kiedykolwiek byli; nic mi nie robi różnicy, bo Bóg nie bierze pod uwagę osoby człowieka) - to ci uznawani nic mi dodatkowo nie nakazali.
List do Galacjan 2,6

Biblia Przekład Toruński

A ci, którzy uważają się za kogoś – jakimi niegdyś byli, nie czyni mi to różnicy; Bóg nie ma względu na osobę – ci, cieszący się poważaniem, nic na mnie dodatkowo nie nałożyli.
List do Galacjan 2,6

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A co do cieszących się uznaniem – jakimi kiedyś byli, jest dla mnie bez znaczenia, Bóg bowiem nie ma względu na osobę – ci więc, którzy cieszą się uznaniem, nic mi nie narzucili.
List do Galacjan 2,6

American Standard Version

But from those who were reputed to be somewhat (whatsoever they were, it maketh no matter to me: God accepteth not man`s person)-- they, I say, who were of repute imparted nothing to me:
List do Galacjan 2,6

Clementine Vulgate

ab iis autem, qui videbantur esse aliquid (quales aliquando fuerint, nihil mea interest : Deus personam hominis non accipit) : mihi enim qui videbantur esse aliquid, nihil contulerunt.
List do Galatów 2,6

King James Version

But of these who seemed to be somewhat, (whatsoever they were, it maketh no matter to me: God accepteth no man's person:) for they who seemed to be somewhat in conference added nothing to me:
List do Galacjan 2,6

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

απο δε των δοκουντων ειναι τι οποιοι ποτε ησαν ουδεν μοι διαφερει προσωπον θεος ανθρωπου ου λαμβανει εμοι γαρ οι δοκουντες ουδεν προσανεθεντο
List do Galacjan 2,6

Young's Literal Translation

And from those who were esteemed to be something -- whatever they were then, it maketh no difference to me -- the face of man God accepteth not, for -- to me those esteemed did add nothing,
List do Galacjan 2,6

World English Bible

But from those who were reputed to be important (whatever they were, it makes no difference to me; God doesn't show partiality to man) -- they, I say, who were respected imparted nothing to me,
List do Galacjan 2,6

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić