„I ty, który na dachoch chwalą gwiazdy niebieskie, a chwaląc je, przysięgają przez Pana i przysięgają przez Malcham.”

Biblia Brzeska: Księga Sofoniasza 1,5

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Jakuba 4,2

Biblia Warszawska

Pożądacie, a nie macie; zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć; walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie.
List św. Jakuba 4,2

Biblia Brzeska

Pożądacie, a nie macie, zajzrycie i z chucią żądacie, a nie możecie otrzymać; bijecie się i walczycie, a wżdy nie otrzymawacie, dla tego iż nie prosicie.
List św. Jakuba 4,2

Biblia Gdańska

Pożądacie, a nie macie, zajrzycie i zawidzicie, a nie możecie dostać; wadzicie się i walczycie, wszakże nie otrzymujecie, przeto iż nie prosicie.
Jakóba 4,2

Biblia Tysiąclecia

Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie.
List św. Jakuba 4,2

Biblia Jakuba Wujka

Pożądacie, a nie macie; zabijacie i zawisni jesteście, a nie możecie dostać; wadzicie się i walczycie, a nie macie dlatego, iż nie prosicie;
List św. Jakuba 4,2

Nowa Biblia Gdańska

Pożądacie - a nie macie; zazdrościcie oraz gorliwie się ubiegacie - a nie możecie osiągnąć; wojujecie i się spieracie - a nie posiadacie; ponieważ wy nie prosicie dla siebie.
List spisany przez Jakóba 4,2

Biblia Przekład Toruński

Pożądacie, a nie macie; zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć; wojujecie i walczycie, nie macie jednak z powodu tego, że nie prosicie.
List Jakuba 4,2

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Pożądacie, a nie macie, zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Toczycie wojny i walki, a nie macie, bo nie prosicie.
List Jakuba 4,2

American Standard Version

Ye lust, and have not: ye kill, and covet, and cannot obtain: ye fight and war; ye have not, because ye ask not.
List Jakuba 4,2

Clementine Vulgate

concupiscitis, et non habetis : occiditis, et zelatis : et non potestis adipisci : litigatis, et belligeratis, et non habetis, propter quod non postulatis.
List Jakuba 4,2

King James Version

Ye lust, and have not: ye kill, and desire to have, and cannot obtain: ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not.
List Jakuba 4,2

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

επιθυμειτε και ουκ εχετε φονευετε και ζηλουτε και ου δυνασθε επιτυχειν μαχεσθε και πολεμειτε ουκ εχετε δε δια το μη αιτεισθαι υμας
List Jakuba 4,2

Young's Literal Translation

ye desire, and ye have not; ye murder, and are zealous, and are not able to attain; ye fight and war, and ye have not, because of your not asking;
List Jakuba 4,2

World English Bible

You lust, and don't have. You kill, covet, and can't obtain. You fight and make war. Yet you don't have, because you don't ask.
List Jakuba 4,2

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić