„Wtedy powstali przywódcy rodów Judy i Beniamina, kapłani i Lewici, wszyscy, których ducha Bóg pobudził, aby poszli budować dom PANA, będący w Jerozolimie.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Ezdrasza 1,5

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - V Księga Mojżeszowa 34,5

Biblia Warszawska

I umarł tam Mojżesz, sługa Pana, w ziemi moabskiej, zgodnie ze słowem Pana.
V Księga Mojżeszowa 34,5

Biblia Brzeska

A tak Mojżesz, sługa Pański, umarł tam w ziemi moabskiej według słowa Pańskiego.
5 Księga Mojżeszowa 34,5

Biblia Gdańska (1632)

I umarł tam Mojżesz, sługa Pański, w ziemi Moabskiej, według słowa Pańskiego.
5 Mojżeszowa 34,5

Biblia Gdańska (1881)

I umarł tam Mojżesz, sługa Pański, w ziemi Moabskiej, według słowa Pańskiego.
5 Mojżeszowa 34,5

Biblia Tysiąclecia

Tam, w krainie Moabu, według postanowienia Pana, umarł Mojżesz, sługa Pański.
Księga Powtórzonego Prawa 34,5

Biblia Jakuba Wujka

I umarł tam Mojżesz, sługa PANSKI, w ziemi Moabskiej na rozkazanie PANSKIE.
Księga Powtórzonego Prawa 34,5

Nowa Biblia Gdańska

Zatem według słowa WIEKUISTEGO, Mojżesz, sługa WIEKUISTEGO, umarł na ziemi Moab.
V Księga Mojżesza 34,5

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Tam właśnie umarł Mojżesz, sługa PANA, w ziemi Moabu, według słowa PANA.
Księga Powtórzonego Prawa 34,5

American Standard Version

So Moses the servant of Jehovah died there in the land of Moab, according to the word of Jehovah.
Księga Powtórzonego Prawa 34,5

Clementine Vulgate

Mortuusque est ibi Moyses servus Domini, in terra Moab, jubente Domino :
Księga Powtórzonego Prawa 34,5

King James Version

So Moses the servant of the LORD died there in the land of Moab, according to the word of the LORD.
Księga Powtórzonego Prawa 34,5

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And Moses, servant of the Lord, dieth there, in the land of Moab, according to the command of Jehovah;
Księga Powtórzonego Prawa 34,5

World English Bible

So Moses the servant of Yahweh died there in the land of Moab, according to the word of Yahweh.
Księga Powtórzonego Prawa 34,5

Westminster Leningrad Codex

וַיָּמָת שָׁם מֹשֶׁה עֶבֶד־יְהוָה בְּאֶרֶץ מֹואָב עַל־פִּי יְהוָה׃
5 Księga Mojżeszowa 34,5
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić