„Jeżeli kto obcuje cieleśnie z kobietą wylewając nasienie, a ona jest niewolnicą przeznaczoną dla innego męża, ale jeszcze nie wykupioną ani obdarzoną wolnością, to będzie im wymierzona kara, jednak nie kara śmierci, bo ona nie była obdarzona wolnością.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Kapłańska 19,20

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - V Księga Mojżeszowa 34,6

Biblia Warszawska

I pogrzebał go w dolinie, w ziemi moabskiej naprzeciw Bet-Peor; a nikt nie zna po dziś dzień jego grobu.
V Księga Mojżeszowa 34,6

Biblia Brzeska

I pochowan jest w dolinie ziemie moabskiej przeciw Betfegor, a żaden człowiek aż do tego czasu nie wie o jego grobie.
5 Księga Mojżeszowa 34,6

Biblia Gdańska (1632)

I pogrzebł go Pan w dolinie w ziemi Moabskiej, przeciw Betfegorowi, a nie dowiedział się nikt o grobie jego aż do dnia tego.
5 Mojżeszowa 34,6

Biblia Gdańska (1881)

I pogrzebł go Pan w dolinie w ziemi Moabskiej, przeciw Betfegorowi, a nie dowiedział się nikt o grobie jego aż do dnia tego.
5 Mojżeszowa 34,6

Biblia Tysiąclecia

I pochowano go w dolinie krainy Moabu naprzeciw Bet-Peor, a nikt nie zna jego grobu aż po dziś dzień.
Księga Powtórzonego Prawa 34,6

Biblia Jakuba Wujka

I pogrzebł go w dolinie ziemie Moabskiej przeciwko Fogor, a nie dowiedział się człowiek o grobie jego aż do teraźniejszego dnia.
Księga Powtórzonego Prawa 34,6

Nowa Biblia Gdańska

Więc Bóg pochował go na ziemi Moab, w dolinie, naprzeciw Beth-Peor; lecz nikt nie zna miejsca jego grobu, aż po dzisiejszy dzień.
V Księga Mojżesza 34,6

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I pogrzebał go w dolinie, w ziemi Moabu, naprzeciw Bet-Peor, a nikt nie zna jego grobu aż po dziś dzień.
Księga Powtórzonego Prawa 34,6

American Standard Version

And he buried him in the valley in the land of Moab over against Beth-peor: but no man knoweth of his sepulchre unto this day.
Księga Powtórzonego Prawa 34,6

Clementine Vulgate

et sepelivit eum in valle terr Moab contra Phogor : et non cognovit homo sepulchrum ejus usque in prsentem diem.
Księga Powtórzonego Prawa 34,6

King James Version

And he buried him in a valley in the land of Moab, over against Bethpeor: but no man knoweth of his sepulchre unto this day.
Księga Powtórzonego Prawa 34,6

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

and He burieth him in a valley in the land of Moab, over-against Beth-Peor, and no man hath known his burying place unto this day.
Księga Powtórzonego Prawa 34,6

World English Bible

He buried him in the valley in the land of Moab over against Beth-peor: but no man knows of his tomb to this day.
Księga Powtórzonego Prawa 34,6

Westminster Leningrad Codex

וַיִּקְבֹּר אֹתֹו בַגַּיְ בְּאֶרֶץ מֹואָב מוּל בֵּית פְּעֹור וְלֹא־יָדַע אִישׁ אֶת־קְבֻרָתֹו עַד הַיֹּום הַזֶּה׃
5 Księga Mojżeszowa 34,6
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić