„Jefta z Gileadu był to rycerz waleczny, lecz był synem kobiety wszetecznej, z której Gilead spłodził Jeftę.”

Biblia Warszawska: Księga Sędziów 11,1

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Drugi list św. Pawła do Koryntian 11,30

Biblia Warszawska

Jeśli się mam chlubić, to chlubić się będę ze słabości mojej.
Drugi list św. Pawła do Koryntian 11,30

Biblia Brzeska

Jesli się potrzeba przechwalać, będę się przechwalał z tego, co na moję krewkość należy.
2 List św. Pawła do Koryntian 11,30

Biblia Gdańska (1632)

Jeźli się mam chlubić, z krewkości moich chlubić się będę.
2 Koryntów 11,30

Biblia Gdańska (1881)

Jeźli się mam chlubić, z krewkości moich chlubić się będę.
2 Koryntów 11,30

Biblia Tysiąclecia

Jeżeli już trzeba się chlubić, będę się chlubił z moich słabości.
2 List do Koryntian 11,30

Biblia Jakuba Wujka

Jeśli się potrzeba przechwalać: z tego, co krewkości mojej jest, przechwalać się będę.
2 List do Koryntian 11,30

Nowa Biblia Gdańska

Jeśli trzeba się chlubić, będę się chlubił z mojej słabości.
Drugi list do Koryntian 11,30

Biblia Przekład Toruński

Jeśli konieczne jest bym się chlubił, będę się chlubić moją słabością.
2 List do Koryntian 11,30

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jeśli mam się chlubić, będę się chlubić z moich słabości.
II List do Koryntian 11,30

American Standard Version

If I must needs glory, I will glory of the things that concern my weakness.
2 List do Koryntian 11,30

Clementine Vulgate

Si gloriari oportet, qu infirmitatis me sunt, gloriabor.
2 List do Koryntian 11,30

King James Version

If I must needs glory, I will glory of the things which concern mine infirmities.
2 List do Koryntian 11,30

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ει καυχασθαι δει τα της ασθενειας μου καυχησομαι
2 List do Koryntian 11,30

Young's Literal Translation

if to boast it behoveth [me], of the things of my infirmity I will boast;
2 List do Koryntian 11,30

World English Bible

If I must boast, I will boast of the things that concern my weakness.
2 List do Koryntian 11,30

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić