„Wtedy owi książęta i satrapowie zgromadzili się u króla i tak mu powiedzieli: Królu Dariuszu, żyj na wieki!”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Daniela 6,6

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: 2 List św. Pawła do Koryntian 11:30

Tytuł oryginalny
List wtóry Pawła świętego do Koryntów
O Przekładzie
11:1
Boże daj to, abyście znosili maluczko głupstwo moje, a iścieć wy mię znosicie.
11:2
Abowiem żądam was z chutliwą miłością Bożą; bom was nagotował, którebym jednemu mężowi za panienkę czystą stawił, to jest Krystusowi.
11:3
Ale się boję, iż jako wąż zwiódł Ewę chytrością swoją, tak aby skażone umysły wasze nie odstąpiły od szczerości, która jest w Krystusie.
11:4
Abowiem jesliby przyszedł ten, co by inszego Jezusa przepowiedał, któregośmy my nie przepowiedali; abo jesli przyjmujecie inego ducha, któregoście nie wzięli, abo inszą ewanjeliją, którejeście nie przyjęli, tedybyście go dobrze cierpieli.
11:5
Boć mnimam, iżem ni w czym nie był niższym niżli nazacniejszy apostołowie.
11:6
A chociem jest prostak w mowie, a wszakże nie w umiejętności; aleśmy koniecznie byli jawni we wszytkich rzeczach w was.
11:7
Izalim zgrzeszył, żem samego siebie uniżył, abyście byli wywyższeni, a iżem darmo ewanjeliją Bożą przepowiedał wam?
11:8
Złupiłem ine kościoły, wziąwszy od nich zapłatę ku temu, abym wam posłużył; a gdym był u was i potrzebowałem, nie byłem próżnującym z czyją szkodą,
11:9
Abowiem czego mi nie dostawało, dodali bracia, którzy byli przyszli z Macedonijej, a we wszytkim strzegłem, abym wam nie był ciężkim i strzedz będę.
11:10
Jest ci prawda Krystusowa we mnie, iż to przechwalanie nie będzie zawarte przeciwko mnie w krainach achajskich.
11:11
A czemuż? Przetoli, iż was nie miłuję? Bóg to wie.
11:12
Ale co czynię, jeszcze uczynię, abym odjął przyczynę tym, którzy przyczyny żądają, aby w tym z czego się chlubią byli nalezieni takowi, jako my.
11:13
Abowiem takowi fałszywi apostołowie są robotniki chytremi, przemienieni w apostoły Krystusowe.
11:14
A toć nie dziwno, abowiem sam Szatan przemienia się w anioła światłości.
11:15
Nie wielkać tedy rzecz, jesli też służebnicy jego przemieniają się na kształt sług sprawiedliwości, których dokończenie będzie podług uczynków ich.
11:16
Powtóre powiedam, aby mię kto nie mnimał być głupim. Bo inaczej przyjmujecie mię też, choć jako głupiego, abym się ja też maluczko przechwalał.
11:17
Co mówię, nie mówięć wedle Pana, ale jako przez głupstwo, w tym bezpiecznym przechwalaniu.
11:18
Gdyż wiele się ich przechwala wedle ciała i ja się też przechwalać będę.
11:19
Abowiem radzi znosicie głupie, będąc sami mądremi.
11:20
Bo znosicie, jesli was kto zniewala, jesli was kto pożyra, jesli kto bierze, jesli się kto wywyższa, jesli kto was w lice bije.
11:21
Jać to ku sromocie mówię, dla tego iżechmy byli mdłymi i owszem, w czym by kolwiek kto chciał być śmiały (z głupstwa to mówię) i ja też śmiałym będę.
11:22
Ebrejczycy są? Jestem i ja. Izraelczycy są? I jam też jest. Plemieniem Abrahamowym są? Jestem i ja.
11:23
Słudzy Krystusowi są (głupieć mówię) przewyższam ja w pracach obficie, w ubiczowaniu nad miarę, w więzieniu obficie, w śmierciach często.
11:24
Od Żydów podjąłem pięćkroć czterdzieści plag bez jednej.
11:25
Trzykroć byłem ubiczowan, razem był ukamienowan, trzykroć byłem w rozbiciu okrętu, byłem w morzu głębokiem we dnie i w nocy.
11:26
W drogach częstom bywał, w niebezpieczeństwach rzek, w niebezpieczeństwach zbójców, w niebezpieczeństwach od swoich przyrodnych, w niebezpieczeństwach od poganów, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na puszczy, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach miedzy fałszywą bracią.
11:27
W pracy, w kłopociech, w czujnościach często, w głodzie i w pragnieniu, w pościech często, w zimnie i w nagości.
11:28
Oprócz tych rzeczy, które się z wierzchu przydają, ciśnie mię ono wojsko, które każdy dzień na mię powstawa, to jest staranie o wszytkich kościelech.
11:29
Kto bywa trapion, żebych ja też nie miał być trapion? Kto bywa obrażon, żebym ja też nie miał być upalon?
11:30
Jesli się potrzeba przechwalać, będę się przechwalał z tego, co na moję krewkość należy.
11:31
Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezu Krysta, chwalebny na wieki, wie, iż ci nie kłamam.
11:32
W Damaszku starosta króla Arety osadził był straż w mieście Damaszczeńczyków chcąc mię pojmać.
11:33
Alem był oknem w koszu spuszczon z muru i uszedłem rąk jego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Rzekł: Jam jest Bóg, Bóg ojca twego! Nie bój się iść do Egiptu, bo tam uczynię cię wielkim narodem.
I Mojż 46:3

W Chrystusie

Wy jesteście solą ziemi; jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana.
Mat 5:13

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Betlejem znaczy "Dom chleba".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła, lecz kto ufa Panu, ten jest bezpieczny.
Przyp 29:25


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić