„I postawili kapłanów w ich oddziałach oraz Lewitów w swoich grupach, nad służbą Bogu w Jeruszalaim, jak napisano w Księgach Mojżesza.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Ezdrasza 6,18

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 3,19

Biblia Warszawska

Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem: On chwyta mądrych w ich własnej chytrości;
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 3,19

Biblia Brzeska

Abowiem mądrość świata tego głupstwem jest u Boga; bo napisano jest: Podchwytawa mędrce w chytrości ich.
1 List św. Pawła do Koryntian 3,19

Biblia Gdańska (1632)

Albowiem mądrość tego świata głupstwem jest u Boga; bo napisano: Który chwyta mądrych w chytrości ich;
1 Koryntów 3,19

Biblia Gdańska (1881)

Albowiem mądrość tego świata głupstwem jest u Boga; bo napisano: Który chwyta mądrych w chytrości ich;
1 Koryntów 3,19

Biblia Tysiąclecia

Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: On udaremnia zamysły przebiegłych
1 List do Koryntian 3,19

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem mądrość świata tego głupstwem jest u Boga. Bo napisano jest: Poimam mędrce w chytrości ich.
1 List do Koryntian 3,19

Nowa Biblia Gdańska

Bo mądrość tego świata jest głupotą u Boga, ponieważ jest napisane: Ten, który łapie mądrych w ich chytrości .
Pierwszy list do Koryntian 3,19

Biblia Przekład Toruński

Albowiem mądrość tego świata jest głupotą u Boga; gdyż jest napisane: On jest tym, który chwyta mądrych w ich przewrotności;
1 List do Koryntian 3,19

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Bo jest napisane: On chwyta mądrych w ich przebiegłości.
I List do Koryntian 3,19

American Standard Version

For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He that taketh the wise in their craftiness:
1 List do Koryntian 3,19

Clementine Vulgate

Sapientia enim hujus mundi, stultitia est apud Deum. Scriptum est enim : Comprehendam sapientes in astutia eorum.
1 List do Koryntian 3,19

King James Version

For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He taketh the wise in their own craftiness.
1 List do Koryntian 3,19

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

η γαρ σοφια του κοσμου τουτου μωρια παρα τω θεω εστιν γεγραπται γαρ ο δρασσομενος τους σοφους εν τη πανουργια αυτων
1 List do Koryntian 3,19

Young's Literal Translation

for the wisdom of this world is foolishness with God, for it hath been written, `Who is taking the wise in their craftiness;`
1 List do Koryntian 3,19

World English Bible

For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, "He has taken the wise in their craftiness."
1 List do Koryntian 3,19

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić