„Łuk mocarzy się łamie, a słabi przepasują się mocą,”

Biblia Tysiąclecia: 1 Księga Samuela 2,4

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: 1 List św. Pawła do Koryntian 3:19

Tytuł oryginalny
List pierwszy Pawła świętego do Koryntów
O Przekładzie
3:1
I ja, bracia! Nie mogłem wam mówić jako duchownym, ale jako cielesnym i prawie jako niemowniątkam w Krystusie.
3:2
Karmiłem was napojem mleka, a nie pokarmem; boście byli jeszcze tego nie mogli znosić, a owszem i teraz jeszcze nie możecie.
3:3
Bo jeszcze cieleśni jesteście, abowiem gdyż miedzy wami są zazdrość, swar i niesnaski. Azaż nie jesteście cieleśni i według człowieka postępujecie?
3:4
Abowiem gdy niektóry powieda: Ja jestem Pawłów, a drugi: Jam jest Apollów, azaż cielesnymi nie jesteście?
3:5
Czymże tedy jest Paweł? A czym jest Apollo? Jedno słudzy, przez któreście uwierzyli, a jako każdemu Pan dał.
3:6
Jamci wsadził, Apollo polewał, ale Bóg pomnożył.
3:7
A tak, ani ten, który sadzi, jest czym, ani ten, który polewa, ale Bóg, który pomnaża.
3:8
A ten, który sadzi, i ten, co polewa, jedno są, a każdy swoję zapłatę weźmie według pracej swojej.
3:9
Abowiem jesteśmy pomocniki Bożymi, rolą Bożą i budowaniem Bożym jesteście.
3:10
Wedle łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem grunt, a drugi na nim buduje; a wszakoż każdy niech baczy, jako na nim buduje.
3:11
Abowiem gruntu inego nikt nie może założyć, oprócz tego, co jest założon, który jest Jezus Krystus.
3:12
A jesliby kto budował na tym gruncie złoto, srebro, kamienie drogie, drwa, siano, ścierń,
3:13
Każdego robota jawna będzie, bo dzień okaże, gdyż przez ogień objawiona będzie, a każda robotą jaka jest, ogień doświadczy.
3:14
Jesli którego robota zostanie, którą zbudował, zapłatę weźmie.
3:15
Jesli którego robota zgore, szkodę popadnie; a on będzie zachowan, ale tak jako przez ogień.
3:16
Azaż nie wiecie, iż kościołem Bożym jesteście, a Duch Boży mieszka w was?
3:17
A jesli kto gwałci kościół Boży, tego straci Bóg, abowiem kościół Boży święty jest, którym jesteście wy.
3:18
Niech żaden samego siebie nie oszukawa. Jesli kto zda się sobie być mądrym miedzy wami na tym świecie, niech się stanie głupim, aby został mądrym.
3:19
Abowiem mądrość świata tego głupstwem jest u Boga; bo napisano jest: Podchwytawa mędrce w chytrości ich.
3:20
I zasię: Pan zna, iż mysli mędrców są próżne.
3:21
A tak niech się nie chlubi żaden w ludziach; abowiem wszytki rzeczy są wasze.
3:22
Choć Paweł, choć Apollo, choć Kefas, choć świat, choć żywot, choć śmierć, choć terazniejsze rzeczy, choć przyszłe, wszytki rzeczy wasze są.
3:23
A wy Krystusowi, a Krystus Boży.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Rzekł: Jam jest Bóg, Bóg ojca twego! Nie bój się iść do Egiptu, bo tam uczynię cię wielkim narodem.
I Mojż 46:3

W Chrystusie

I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
NBG II Tym 3:15

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W całej Biblii nie ma ani jednego miejsca w którym byłaby zanotowana rozmowa pomiędzy Adamem i Ewą.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Choćby się potknął, nie przewróci się, Gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją.
Ps 37:24


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić