„Abowiem Bóg nie dał nam ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwości.”

Biblia Jakuba Wujka: 2 List do Tymoteusza 1,7

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 3,17

Biblia Warszawska

Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 3,17

Biblia Brzeska

A jesli kto gwałci kościół Boży, tego straci Bóg, abowiem kościół Boży święty jest, którym jesteście wy.
1 List św. Pawła do Koryntian 3,17

Biblia Gdańska (1632)

A jeźli kto gwałci kościół Boży, tego Bóg skazi, albowiem kościół Boży święty jest, którym wy jesteście.
1 Koryntów 3,17

Biblia Gdańska (1881)

A jeźli kto gwałci kościół Boży, tego Bóg skazi, albowiem kościół Boży święty jest, którym wy jesteście.
1 Koryntów 3,17

Biblia Tysiąclecia

Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście.
1 List do Koryntian 3,17

Biblia Jakuba Wujka

A jeśli kto kościół Boży zgwałci, zatraci go Bóg. Abowiem kościół Boży święty jest, którym wy jesteście.
1 List do Koryntian 3,17

Nowa Biblia Gdańska

A jeśli ktoś skaża Świątynię Boga - tego Bóg niszczy, bowiem przybytek Boga, którym wy jesteście, jest święty.
Pierwszy list do Koryntian 3,17

Biblia Przekład Toruński

Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście.
1 List do Koryntian 3,17

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A jeśli ktoś niszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg, bo świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.
I List do Koryntian 3,17

American Standard Version

If any man destroyeth the temple of God, him shall God destroy; for the temple of God is holy, and such are ye.
1 List do Koryntian 3,17

Clementine Vulgate

Si quis autem templum Dei violaverit, disperdet illum Deus. Templum enim Dei sanctum est, quod estis vos.
1 List do Koryntian 3,17

King James Version

If any man defile the temple of God, him shall God destroy; for the temple of God is holy, which temple ye are.
1 List do Koryntian 3,17

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ει τις τον ναον του θεου φθειρει φθερει τουτον ο θεος ο γαρ ναος του θεου αγιος εστιν οιτινες εστε υμεις
1 List do Koryntian 3,17

Young's Literal Translation

if any one the sanctuary of God doth waste, him shall God waste; for the sanctuary of God is holy, the which ye are.
1 List do Koryntian 3,17

World English Bible

If anyone destroys the temple of God, God will destroy him; for God's temple is holy, which you are.
1 List do Koryntian 3,17

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić