„Więc kto mu wypomni złe życie i któż zapłaci za czyny?”

Biblia Tysiąclecia: Księga Hioba 21,31

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 3,11

Biblia Warszawska

Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 3,11

Biblia Brzeska

Abowiem gruntu inego nikt nie może założyć, oprócz tego, co jest założon, który jest Jezus Krystus.
1 List św. Pawła do Koryntian 3,11

Biblia Gdańska (1632)

Albowiem gruntu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, który jest Jezus Chrystus.
1 Koryntów 3,11

Biblia Gdańska (1881)

Albowiem gruntu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, który jest Jezus Chrystus.
1 Koryntów 3,11

Biblia Tysiąclecia

Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus.
1 List do Koryntian 3,11

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem fundamentu innego nikt założyć nie może, okrom tego, który założon jest, który jest Chrystus Jezus.
1 List do Koryntian 3,11

Nowa Biblia Gdańska

Gdyż innego fundamentu nikt nie może położyć, na równi z tym, co jest ustanowiony i którym jest Jezus Chrystus.
Pierwszy list do Koryntian 3,11

Biblia Przekład Toruński

Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, obok tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus.
1 List do Koryntian 3,11

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu niż ten, który jest położony, którym jest Jezus Chrystus.
I List do Koryntian 3,11

American Standard Version

For other foundation can no man lay than that which is laid, which is Jesus Christ.
1 List do Koryntian 3,11

Clementine Vulgate

Fundamentum enim aliud nemo potest ponere prter id quod positum est, quod est Christus Jesus.
1 List do Koryntian 3,11

King James Version

For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ.
1 List do Koryntian 3,11

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

θεμελιον γαρ αλλον ουδεις δυναται θειναι παρα τον κειμενον ος εστιν ιησους ο χριστος
1 List do Koryntian 3,11

Young's Literal Translation

for other foundation no one is able to lay except that which is laid, which is Jesus the Christ;
1 List do Koryntian 3,11

World English Bible

For no one can lay any other foundation than that which has been laid, which is Jesus Christ.
1 List do Koryntian 3,11

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić