„Ten będzie srogim człowiekiem: ręka jego przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich przeciwko jemu; a przed obliczem wszystkiej braci swej mieszkać będzie.”

Biblia Gdańska (1632): 1 Mojżeszowa 16,12

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 3,10

Biblia Warszawska

Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 3,10

Biblia Brzeska

Wedle łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem grunt, a drugi na nim buduje; a wszakoż każdy niech baczy, jako na nim buduje.
1 List św. Pawła do Koryntian 3,10

Biblia Gdańska (1632)

Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budownik założyłem grunt, a drugi na nim buduje: wszakże każdy niechaj baczy, jako na nim buduje.
1 Koryntów 3,10

Biblia Gdańska (1881)

Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budownik założyłem grunt, a drugi na nim buduje: wszakże każdy niechaj baczy, jako na nim buduje.
1 Koryntów 3,10

Biblia Tysiąclecia

Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje.
1 List do Koryntian 3,10

Biblia Jakuba Wujka

Wedle łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a drugi na nim buduje. Lecz każdy niech baczy, jako na nim buduje.
1 List do Koryntian 3,10

Nowa Biblia Gdańska

Według łaski Boga, która została mi dana, założyłem fundament podobnie jak mądry budowniczy, lecz kto inny na nim buduje. Ale niech każdy uważa jak nadbudowuje.
Pierwszy list do Koryntian 3,10

Biblia Przekład Toruński

Według łaski Bożej, która została mi dana, jako mądry mistrz budowlany założyłem fundament, a inny na nim buduje; a każdy niech uważa, jak na nim buduje.
1 List do Koryntian 3,10

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Według łaski Boga, która została mi dana, jak mądry budowniczy położyłem fundament, a inny na nim buduje. Jednak każdy niech uważa, jak na nim buduje.
I List do Koryntian 3,10

American Standard Version

According to the grace of God which was given unto me, as a wise masterbuilder I laid a foundation; and another buildeth thereon. But let each man take heed how he buildeth thereon.
1 List do Koryntian 3,10

Clementine Vulgate

Secundum gratiam Dei, qu data est mihi, ut sapiens architectus fundamentum posui : alius autem superdificat. Unusquisque autem videat quomodo superdificet.
1 List do Koryntian 3,10

King James Version

According to the grace of God which is given unto me, as a wise masterbuilder, I have laid the foundation, and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon.
1 List do Koryntian 3,10

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

κατα την χαριν του θεου την δοθεισαν μοι ως σοφος αρχιτεκτων θεμελιον τεθεικα αλλος δε εποικοδομει εκαστος δε βλεπετω πως εποικοδομει
1 List do Koryntian 3,10

Young's Literal Translation

According to the grace of God that was given to me, as a wise master-builder, a foundation I have laid, and another doth build on [it],
1 List do Koryntian 3,10

World English Bible

According to the grace of God which was given to me, as a wise master builder I laid a foundation, and another builds on it. But let each man be careful how he builds on it.
1 List do Koryntian 3,10

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić