„Jeśli bowiem chciałbym się chlubić, nie będę głupi, będę bowiem mówił prawdę, ale wstrzymuję się, aby ktoś nie myślał o mnie ponad to, co widzi we mnie lub co ode mnie słyszy.”

Biblia Przekład Toruński: 2 List do Koryntian 12,6

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Jana 2,6

Biblia Warszawska

Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował.
1 List św. Jana 2,6

Biblia Brzeska

A który mówi, iż w nim mieszka, ma jako on chodził, taki sam chodzić.
1 List św. Jana 2,6

Biblia Gdańska

Kto mówi, że w nim mieszka, powinien, jako on chodził, i sam także chodzić.
1 Jana 2,6

Biblia Tysiąclecia

Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim. Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępował.
1 List św. Jana 2,6

Biblia Jakuba Wujka

Kto mówi, iż w nim mieszka, powinien, jako on chodził, i sam chodzić.
1 List św. Jana 2,6

Nowa Biblia Gdańska

Kto mówi, że w nim mieszka, sam winien się tak zachowywać jak on żył.
Pierwszy list spisany przez Jana 2,6

Biblia Przekład Toruński

Kto mówi, że trwa w Nim, ten sam powinien tak postępować jak On postępował.
1 List Jana 2,6

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Kto mówi, że w nim trwa, powinien sam postępować tak, jak on postępował.
1 List Jana 2,6

American Standard Version

he that saith he abideth in him ought himself also to walk even as he walked.
1 List Jana 2,6

Clementine Vulgate

Qui dicit se in ipso manere, debet, sicut ille ambulavit, et ipse ambulare.
1 List Jana 2,6

King James Version

He that saith he abideth in him ought himself also so to walk, even as he walked.
1 List Jana 2,6

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ο λεγων εν αυτω μενειν οφειλει καθως εκεινος περιεπατησεν και αυτος ουτως περιπατειν
1 List Jana 2,6

Young's Literal Translation

He who is saying in him he doth remain, ought according as he walked also himself so to walk.
1 List Jana 2,6

World English Bible

he who says he remains in him ought himself also to walk just like he walked.
1 List Jana 2,6

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić