„A co do duchowych darów, bracia, nie chcę, abyście pozostali w niewiedzy.”

Biblia Przekład Toruński: 1 List do Koryntian 12,1

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Jana 2,7

Biblia Warszawska

Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku; a tym przykazaniem dawnym jest to Słowo, które słyszeliście.
1 List św. Jana 2,7

Biblia Brzeska

Bracia! Nie piszeć wam nowej nauki, ale naukę starą, którąście mieli już od początku; ta stara nauka jest ono słowo, któreście słyszeli od początku.
1 List św. Jana 2,7

Biblia Gdańska

Bracia! nie nowe przykazanie wam piszę, ale przykazanie stare, któreście mieli od początku; a to stare przykazanie jest ono słowo, któreście słyszeli od początku.
1 Jana 2,7

Biblia Tysiąclecia

Umiłowani, nie piszę do was o nowym przykazaniu, ale o przykazaniu istniejącym od dawna, które mieliście od samego początku; tym dawnym przykazaniem jest nauka, którąście słyszeli.
1 List św. Jana 2,7

Biblia Jakuba Wujka

Namilejszy, nie nowe rozkazanie wam piszę, ale rozkazanie stare, któreście mieli od początku. Stare rozkazanie jest słowo, któreście słyszeli.
1 List św. Jana 2,7

Nowa Biblia Gdańska

Bracia, nie piszę wam nowego przykazania, ale przykazanie stare, które mieliście od początku. Starym przykazaniem jest to słowo, które usłyszeliście od początku.
Pierwszy list spisany przez Jana 2,7

Biblia Przekład Toruński

Bracia! Nie piszę wam nowego przykazania, ale stare przykazanie, które mieliście od początku; tym starym przykazaniem jest to Słowo, które usłyszeliście od początku.
1 List Jana 2,7

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Bracia, nie piszę wam nowego przykazania, ale przykazanie stare, które mieliście od początku. Tym starym przykazaniem jest słowo, które słyszeliście od początku.
1 List Jana 2,7

American Standard Version

Beloved, no new commandment write I unto you, but an old commandment which ye had from the beginning: the old commandment is the word which ye heard.
1 List Jana 2,7

Clementine Vulgate

Carissimi, non mandatum novum scribo vobis, sed mandatum vetus, quod habuistis ab initio. Mandatum vetus est verbum, quod audistis.
1 List Jana 2,7

King James Version

Brethren, I write no new commandment unto you, but an old commandment which ye had from the beginning. The old commandment is the word which ye have heard from the beginning.
1 List Jana 2,7

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

αδελφοι ουκ εντολην καινην γραφω υμιν αλλ εντολην παλαιαν ην ειχετε απ αρχης η εντολη η παλαια εστιν ο λογος ον ηκουσατε απ αρχης
1 List Jana 2,7

Young's Literal Translation

Brethren, a new command I write not to you, but an old command, that ye had from the beginning -- the old command is the word that ye heard from the beginning;
1 List Jana 2,7

World English Bible

Brothers, I write no new commandment to you, but an old commandment which you had from the beginning. The old commandment is the word which you heard from the beginning.
1 List Jana 2,7

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić