„Umyślił Pan rozwalić mur córki Syońskiej, rozciągnął sznur, a nie odwrócił ręki swojej od skażenia; rozkwilił baszty, i mur, tak że wespół omdlewają.”

Biblia Gdańska: Treny Jeremijaszowe 2,8

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Jana 2,28

Biblia Warszawska

A teraz, dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu jego.
1 List św. Jana 2,28

Biblia Brzeska

Teraz tedy, dziateczki! Trwajcie w nim, abyśmy gdy się okaże ufanie mieli, ani się wstydali przed nim w przyściu jego.
1 List św. Jana 2,28

Biblia Gdańska

I teraz, dziateczki! zostańcie w niem, abyśmy, gdy się ukaże, ufanie mieli, a nie byli zawstydzeni od niego w przyjściu jego.
1 Jana 2,28

Biblia Tysiąclecia

Teraz właśnie trwajcie w Nim, dzieci, abyśmy, gdy się zjawi, mieli w Nim ufność i w dniu Jego przyjścia nie doznali wstydu.
1 List św. Jana 2,28

Biblia Jakuba Wujka

I teraz, synaczkowie, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się okaże, ufanie mieli, a nie byli zawstydzeni od niego w przyszciu jego.
1 List św. Jana 2,28

Nowa Biblia Gdańska

Zatem teraz, dzieci, pozostawajcie w nim, abyśmy mieli też wolność w jego przyjściu, oraz nie doznali od niego zawstydzenia, kiedy zostanie ukazany.
Pierwszy list spisany przez Jana 2,28

Biblia Przekład Toruński

A teraz, dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się ukaże, mieli ufną odwagę i nie byli zawstydzeni przez Niego przy Jego przyjściu.
1 List Jana 2,28

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A teraz, dzieci, pozostańcie w nim, abyśmy, gdy się ukaże, mieli ufność i nie zostali zawstydzeni przez niego w czasie jego przyjścia.
1 List Jana 2,28

American Standard Version

And now, [my] little children, abide in him; that, if he shall be manifested, we may have boldness, and not be ashamed before him at his coming.
1 List Jana 2,28

Clementine Vulgate

Et nunc, filioli, manete in eo : ut cum apparuerit, habeamus fiduciam, et non confundamur ab eo in adventu ejus.
1 List Jana 2,28

King James Version

And now, little children, abide in him; that, when he shall appear, we may have confidence, and not be ashamed before him at his coming.
1 List Jana 2,28

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και νυν τεκνια μενετε εν αυτω ινα οταν φανερωθη εχωμεν παρρησιαν και μη αισχυνθωμεν απ αυτου εν τη παρουσια αυτου
1 List Jana 2,28

Young's Literal Translation

And now, little children, remain in him, that when he may be manifested, we may have boldness, and may not be ashamed before him, in his presence;
1 List Jana 2,28

World English Bible

Now, little children, remain in him, that when he appears, we may have boldness, and not be ashamed before him at his coming.
1 List Jana 2,28

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić