„Macica uschła, a figa zniszczała, pomagranaty, palmy i jabłoni, a wszytki drzewa polne poschły, abowiem wszystko wesele zginęło od synów ludzkich.”

Biblia Brzeska: Księga Joela 1,12

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Jana 2,29

Biblia Warszawska

Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z niego się narodził.
1 List św. Jana 2,29

Biblia Brzeska

Jesli wiecie, iż sprawiedliwy jest, wiecie, iż ktokolwiek czyni sprawiedliwość, z niego się narodził.
1 List św. Jana 2,29

Biblia Gdańska (1632)

Ponieważ wiecie, że on sprawiedliwy jest, wiedzcież też, iż każdy, który czyni sprawiedliwość, z niego narodzony jest.
1 Jana 2,29

Biblia Gdańska (1881)

Ponieważ wiecie, że on sprawiedliwy jest, wiedzcież też, iż każdy, który czyni sprawiedliwość, z niego narodzony jest.
1 Jana 2,29

Biblia Tysiąclecia

Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, to uznajcie również, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, pochodzi od Niego.
1 List św. Jana 2,29

Biblia Jakuba Wujka

Jeśli wiecie, iż sprawiedliwy jest, wiedzcie, iż i wszelki czyniący sprawiedliwość z niego się narodził.
1 List św. Jana 2,29

Nowa Biblia Gdańska

Jeśli wiecie, że on jest sprawiedliwy, dowiedzcie się także, że każdy, kto czyni sprawiedliwość jest z niego narodzony.
Pierwszy list spisany przez Jana 2,29

Biblia Przekład Toruński

Jeżeli doświadczyliście, że On jest sprawiedliwy, wiecie też, że każdy, kto czyni sprawiedliwość, z Niego jest zrodzony.
1 List Jana 2,29

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jeżeli wiecie, że on jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto czyni sprawiedliwość, z niego się narodził.
1 List Jana 2,29

American Standard Version

If ye know that he is righteous, ye know that every one also that doeth righteousness is begotten of him.
1 List Jana 2,29

Clementine Vulgate

Si scitis quoniam justus est, scitote quoniam et omnis, qui facit justitiam, ex ipso natus est.
1 List Jana 2,29

King James Version

If ye know that he is righteous, ye know that every one that doeth righteousness is born of him.
1 List Jana 2,29

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εαν ειδητε οτι δικαιος εστιν γινωσκετε οτι πας ο ποιων την δικαιοσυνην εξ αυτου γεγεννηται
1 List Jana 2,29

Young's Literal Translation

if ye know that he is righteous, know ye that every one doing the righteousness, of him hath been begotten.
1 List Jana 2,29

World English Bible

If you know that he is righteous, you know that everyone who practices righteousness is born of him.
1 List Jana 2,29

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić