„Izali zatrąbią w trąbę w mieście, aby się lud ulęknąć nie miał? Abo izali będzie które utrapienie w mieście, czegoby Pan nie przepuścił?”

Biblia Brzeska: Księga Amosa 3,6

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Jana 2,19

Biblia Warszawska

Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas.
1 List św. Jana 2,19

Biblia Brzeska

Z naści wyszli, ale nie byli z nas, abowiem jesliby z nas byli, iścieby byli z nami trwali. A to się stało, aby się okazali, iż nie wszyscy z nas są.
1 List św. Jana 2,19

Biblia Gdańska

Z nas wyszli, ale nie byli z nas; albowiem gdyby byli z nas, zostaliby byli z nami; ale wyszli z nas, aby objawieni byli, iż wszyscy nie byli z nas.
1 Jana 2,19

Biblia Tysiąclecia

Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas; bo gdyby byli naszego ducha, pozostaliby z nami; a to stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są naszego ducha.
1 List św. Jana 2,19

Biblia Jakuba Wujka

Z nas wyszli, ale nie byli z nas. Bo gdyby z nas byli, wżdy by z nami byli wytrwali: ale aby się okazali, iż nie wszyscy z nas są.
1 List św. Jana 2,19

Nowa Biblia Gdańska

Z nas wyszli, ale nie byli z nas. Bo gdyby byli z nas, pozostaliby z nami. Ale to się stało dlatego, by mogło zostać pokazane, że nie wszyscy są z nas.
Pierwszy list spisany przez Jana 2,19

Biblia Przekład Toruński

Wyszli spośród nas, ale nie byli z nas; jeśli bowiem byliby z nas, trwaliby z nami; lecz to się stało, aby zostało ujawnione, że nie wszyscy są z nas.
1 List Jana 2,19

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wyszli spośród nas, ale nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, zostaliby z nami. Lecz wyszli spośród nas, aby się okazało, że nie wszyscy są z nas.
1 List Jana 2,19

American Standard Version

They went out from us, but they were not of us; for if they had been of us, they would have continued with us: but [they went out], that they might be made manifest that they all are not of us.
1 List Jana 2,19

Clementine Vulgate

Ex nobis prodierunt, sed non erant ex nobis, nam, si fuissent ex nobis, permansissent utique nobiscum : sed ut manifesti sint quoniam non sunt omnes ex nobis.
1 List Jana 2,19

King James Version

They went out from us, but they were not of us; for if they had been of us, they would no doubt have continued with us: but they went out, that they might be made manifest that they were not all of us.
1 List Jana 2,19

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εξ ημων εξηλθον αλλ ουκ ησαν εξ ημων ει γαρ ησαν εξ ημων μεμενηκεισαν αν μεθ ημων αλλ ινα φανερωθωσιν οτι ουκ εισιν παντες εξ ημων
1 List Jana 2,19

Young's Literal Translation

out of us they went forth, but they were not of us, for if they had been of us, they would have remained with us; but -- that they might be manifested that they are not all of us.
1 List Jana 2,19

World English Bible

They went out from us, but they didn't belong to us; for if they had belonged to us, they would have continued with us. But they left, that they might be revealed that none of them belong to us.
1 List Jana 2,19

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić