„W dniu, gdy Bóg sądzić będzie przez Jezusa Chrystusa ukryte sprawy ludzi, według mojej Ewangelii.”

Biblia Przekład Toruński: List do Rzymian 2,16

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Kronik 11,27

Biblia Warszawska

Szammot z Haroru, Cheles z Pelonu,
I Księga Kronik 11,27

Biblia Brzeska

Sammot Harorytczyk i Heles Falonitczyk.
1 Księga Kronik 11,27

Biblia Gdańska

Sammot Harodczyk, Heles Felonitczyk;
1 Kronik 11,27

Biblia Tysiąclecia

Szammot z Haroru, Cheles z Pelonu,
1 Księga Kronik 11,27

Biblia Jakuba Wujka

Sammot Aroritczyk, Helles Falonitczyk,
1 Księga Kronik 11,27

Nowa Biblia Gdańska

Szammot Haroryta, Chelec Pelonita;
1 Kronik 11,27

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Szammot z Harodi, Cheles Pelonita;
I Księga Kronik 11,27

American Standard Version

Shammoth the Harorite, Helez the Pelonite,
1 Księga Kronik 11,27

Clementine Vulgate

Sammoth Arorites, Helles Pharonites,
1 Księga Kronik 11,27

King James Version

Shammoth the Harorite, Helez the Pelonite,
1 Księga Kronik 11,27

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Shammoth the Harorite, Helez the Pelonite,
1 Księga Kronik 11,27

World English Bible

Shammoth the Harorite, Helez the Pelonite,
1 Księga Kronik 11,27

Westminster Leningrad Codex

שַׁמֹּות הַהֲרֹורִי חֶלֶץ הַפְּלֹונִי׃ ס
1 Księga Kronik 11,27
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić