„i polecił zawołać króla. Wyszli do nich: zarządca pałacu Eliakim, syn Chilkiasza, pisarz Szebna i pełnomocnik Joach, syn Asafa.”

Biblia Tysiąclecia: 2 Księga Królewska 18,18

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - List do Rzymian 12,6

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Mamy więc różne dary według łaski, która nam jest dana: jeśli ktoś ma dar prorokowania, niech go używa stosownie do miary wiary;
List do Rzymian 12,6

Biblia Brzeska

Mając różne dary wedle łaski, która nam jest dana; choć proroctwo, abyśmy prorokowali wedle rozmierzenia wiary.
List św. Pawła do Rzymian 12,6

Biblia Gdańska (1632)

Mając tedy różne dary według łaski, która nam jest dana; jeźli proroctwo, niech będzie według sznuru wiary;
Rzymian 12,6

Biblia Gdańska (1881)

Mając tedy różne dary według łaski, która nam jest dana; jeźli proroctwo, niech będzie według sznuru wiary;
Rzymian 12,6

Biblia Tysiąclecia

Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary: bądź dar proroctwa - [do stosowania] zgodnie z wiarą;
List do Rzymian 12,6

Biblia Warszawska

A mamy różne dary według udzielonej nam łaski; jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary;
List św. Pawła do Rzymian 12,6

Biblia Jakuba Wujka

A mając dary wedle łaski, która nam jest dana, różne, bądź proroctwo wedle przystosowania wiary,
List do Rzymian 12,6

Nowa Biblia Gdańska

Ale według danej nam łaski, mamy różne dary - czy to prorokowanie, według proporcji wiary;
List do Rzymian 12,6

Biblia Przekład Toruński

Mamy więc różne dary łaski, według łaski nam darowanej: Czy to prorokowanie, to proporcjonalnie do wiary;
List do Rzymian 12,6

American Standard Version

And having gifts differing according to the grace that was given to us, whether prophecy, [let us prophesy] according to the proportion of our faith;
List do Rzymian 12,6

Clementine Vulgate

Habentes autem donationes secundum gratiam, quæ data est nobis, differentes : sive prophetiam secundum rationem fidei,
List do Rzymian 12,6

King James Version

Having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith;
List do Rzymian 12,6

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εχοντες δε χαρισματα κατα την χαριν την δοθεισαν ημιν διαφορα ειτε προφητειαν κατα την αναλογιαν της πιστεως
List do Rzymian 12,6

Young's Literal Translation

And having gifts, different according to the grace that was given to us; whether prophecy -- `According to the proportion of faith!`
List do Rzymian 12,6

World English Bible

Having gifts differing according to the grace that was given to us, if prophecy, let us prophesy according to the proportion of our faith;
List do Rzymian 12,6

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić