„Od miecza zginą wszyscy grzesznicy z mego ludu, ci, którzy mówią: Nie zbliży się ani nie dotknie nas niedola.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Amosa 9,10

Porównanie wersetów
Textus Receptus NT - 1 List Piotra 2,1

Textus Receptus NT

αποθεμενοι ουν πασαν κακιαν και παντα δολον και υποκρισεις και φθονους και πασας καταλαλιας
1 List Piotra 2,1

Biblia Brzeska

A przeto złożywszy wszelką złość i wszelką zdradę, i obłudności, i zazdrości, i wszelakie obmowiska.
1 List św. Piotra 2,1

Biblia Gdańska (1632)

Przetoż złożywszy wszelką złość i wszelką zdradę, i obłudę, i zazdrość, i wszelakie obmowiska,
1 Piotra 2,1

Biblia Gdańska (1881)

Przetoż złożywszy wszelką złość i wszelką zdradę, i obłudę, i zazdrość, i wszelakie obmowiska,
1 Piotra 2,1

Biblia Tysiąclecia

Odrzuciwszy więc wszelkie zło, wszelki podstęp i udawanie, zazdrość i jakiekolwiek złe mowy,
1 List św. Piotra 2,1

Biblia Warszawska

Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę, i obłudę, i zazdrość, i wszelką obmowę
1 List św. Piotra 2,1

Biblia Jakuba Wujka

Złożywszy tedy wszelaką złość i wszelaką zdradę, i obłudności, i zazdrości, i wszytkie obmówiska,
1 List św. Piotra 2,1

Nowa Biblia Gdańska

Zatem odłóżcie od siebie wszelkie zło, każdy podstęp, granie jakichś ról, zazdrości oraz wszelkie obmowy,
Pierwszy list spisany przez Piotra 2,1

Biblia Przekład Toruński

Odłożywszy więc od siebie wszelką złość i wszelką zdradę, i obłudę, i zazdrość, i wszelką obmowę,
1 List Piotra 2,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Odrzucając więc wszelką złośliwość, wszelki podstęp i obłudę, zazdrość i wszelkie obmowy;
I List Piotra 2,1

American Standard Version

Putting away therefore all wickedness, and all guile, and hypocrisies, and envies, and all evil speakings,
1 List Piotra 2,1

Clementine Vulgate

Deponentes igitur omnem malitiam, et omnem dolum, et simulationes, et invidias, et omnes detractiones,
1 List Piotra 2,1

King James Version

Wherefore laying aside all malice, and all guile, and hypocrisies, and envies, and all evil speakings,
1 List Piotra 2,1

Septuaginta LXX


Young's Literal Translation

Having put aside, then, all evil, and all guile, and hypocrisies, and envyings, and all evil speakings,
1 List Piotra 2,1

World English Bible

Putting away therefore all wickedness, all deceit, hypocrisies, envies, and all evil speaking,
1 List Piotra 2,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić