„I wszyscy książęta prowincji i satrapowie, namiestnicy i wszyscy sprawujący władzę w imieniu króla popierali Żydów, gdyż padł na nich strach przed Mordochajem.”

Biblia Warszawska: Księga Estery 9,3

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: 1 List Piotra 2:1

O Przekładzie
2:1
Odłożywszy więc od siebie wszelką złość i wszelką zdradę[1], i obłudę, i zazdrość, i wszelką obmowę,
Przypisy
 • [1]
  Lub: oszustwo, podstęp.
2:2
Jak nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie usilnie niesfałszowanego[2], duchowego[3] mleka, abyście przez nie[4] otrzymali wzrost,
Przypisy
 • [2]
  Mleko fałszowano gipsem.
 • [3]
  Greckie: logikos - związany ze słowem, zgodny z rozsądkiem, rozumny, duchowy w szczególności w kontraście do literalny - Rz 12,1 przypis [4].
 • [4]
  Lub: w nim, dzięki niemu.
2:3
Jeśli tylko skosztowaliście, że dobrotliwy[5] jest Pan.
Przypisy
 • [5]
  Lub: dobry, łaskawy, łagodny
2:4
Zbliżając się do Niego, do kamienia żywego[6], przez ludzi wprawdzie odrzuconego[7], ale u Boga wybranego i kosztownego[8],
Przypisy
 • [6]
  Dosłownie: żyjącego.
 • [7]
  Lub: niezaakceptowany, nienadający się.
 • [8]
  Greckie: entimos - czczony, ceniony, cenny
2:5
I wy sami, jako żywe[9] kamienie, jesteście budowani w dom duchowy, w kapłaństwo święte, by przez Jezusa Chrystusa przynosić Bogu godne przyjęcia[10] duchowe ofiary.
Przypisy
 • [9]
  Dosłownie: żyjące.
 • [10]
  Lub: uznane, chętnie przyjęte, zadowalające.
2:6
Dlatego i to zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny[11], wybrany, kosztowny; a wierzący w Niego, z pewnością nie zostanie zawstydzony[12].
Przypisy
 • [11]
  To jest narożny.
 • [12]
  Lub: zhańbiony, skalany
2:7
Zatem dla was wierzących to zaszczyt; ale dla nieposłusznych[13], ten kamień, który odrzucili budujący stał się głowicą[14] węgła[15] i kamieniem potknięcia, i skałą zgorszenia[16],
Przypisy
 • [13]
  Greckie: apeitheo - być nieuległym, nie słuchać, odmówić wiary
 • [14]
  Lub: podstawą.
 • [15]
  Narożnik, kąt.
 • [16]
  Potknięcia.
2:8
O który potykają się ci, którzy są nieposłuszni[17] Słowu, na co są też przeznaczeni[18].
Przypisy
 • [17]
  Greckie: apeitheo - być nieuległym, nie słuchać, odmówić wiary
 • [18]
  Greckie: tithemi - ustanowić, wyznaczyć, wykonać.
2:9
Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym na własność[19], abyście ogłaszali cnoty Tego, który powołał was z ciemności do przedziwnego[20] swojego światła;
Przypisy
 • [19]
  Lub: dla pozyskania, ocalenia, jako rzecz nabyta.
 • [20]
  Greckie: thaumastos - przedziwne, wzbudzające zdumienie.
2:10
Wy dawniej nie byliście ludem, ale teraz jesteście ludem Boga; nieobjęci miłosierdziem[21], ale teraz zostaliście miłosierdziem objęci.
Przypisy
 • [21]
  Greckie: eleeo - mieć litość, doznać miłosierdzia.
2:11
Umiłowani! Proszę was, abyście jako obcy[22] i wychodźcy, wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości[23], które walczą[24] przeciwko duszy,
Przypisy
 • [22]
  Greckie: paroikos - mieszkający obok, cudzoziemiec, obcy
 • [23]
  Lub: usilnych pragnień.
 • [24]
  Biorą udział w wojnie.
2:12
Prowadząc szlachetne[25] życie między poganami, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przyglądając się waszym dobrym[25] czynom, chwalili Boga w dzień nawiedzenia[26].
Przypisy
 • [25]
  Greckie: kalos - piękne, dobre, szlachetne.
 • [26]
  Lub: w (dniu) przeglądu - greckie: episkope.
2:13
Bądźcie więc ulegli wszelkiemu ludzkiemu porządkowi[27] ze względu[28] na Pana, czy to królowi, jako najwyższemu,
Przypisy
 • [27]
  Greckie: ktisis - akt zakładania, instytucja, władza, to co stworzone.
 • [28]
  Lub: dla, z powodu.
2:14
Czy to namiestnikom[29], jako posłanym przez niego dla karania[30] istotnie zło czyniących, lecz na pochwałę dobrze czyniących.
Przypisy
 • [29]
  Greckie: hegemon - przywódca, namiestnik rzymski - legat cesarski.
 • [30]
  Greckie: ekdikesis - wymierzać sprawiedliwość; (ale i) brać w obronę, pomsta, kara, dbać o oddanie sprawiedliwości.
2:15
Gdyż taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc, zamykali usta[31] bezmyślnych[32] ludzi, którzy nie mają poznania.
Przypisy
 • [31]
  Lub: nakładali kaganiec.
 • [32]
  Nierozsądnych.
2:16
Jako wolni, i to nie jak ci, którzy mają wolność za zasłonę[33] zła, ale jako niewolnicy Boga.
Przypisy
 • [33]
  Greckie: epikalymma - okrycie, zasłona, pretekst.
2:17
Wszystkich szanujcie, braterstwo miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie.
2:18
Domownicy[34]! Bądźcie ulegli z wszelką bojaźnią panom[35], nie tylko dobrym i łagodnym[36], ale i pokrętnym[37].
Przypisy
 • [34]
  Tu: w znaczeniu sługi lub niewolnika jako osób mieszkających w domostwie pana.
 • [35]
  Greckie: despotes - władca absolutny, pan.
 • [36]
  Greckie: epieikes - życzliwy, delikatny, dobrotliwy
 • [37]
  Greckie: skolios - pokrętny, fałszywy
2:19
To bowiem jest łaska, jeśli ktoś z powodu sumienia[38], dla Boga znosi utrapienie, cierpiąc niesprawiedliwie.
Przypisy
 • [38]
  Greckie: syneidesis - samoświadomość w spraw. moral. - sumienie.
2:20
Bo co to za chwała[39], jeśli grzesząc znosicie, gdy was policzkują[40]? Ale jeśli znosicie to, cierpiąc za dobre czyny, to jest łaska u Boga.
Przypisy
 • [39]
  Greckie: kleos - sława, rozgłos, dobre imię.
 • [40]
  Lub: bić pięścią, stosować przemoc.
2:21
Do tego bowiem zostaliście wezwani[41], ponieważ i Chrystus cierpiał za nas, zostawiając nam przykład, abyśmy poszli Jego śladami.
Przypisy
 • [41]
  Greckie: kaleo - wołać głośno, zapraszać, powołać.
2:22
On grzechu nie popełnił i nie znaleziono zdrady[42] w Jego ustach,
Przypisy
 • [42]
  Greckie: dolos - oszustwo, podstęp, przebiegłość, chytrość.
2:23
On, gdy Mu złorzeczono, nie odwzajemniał się złorzeczeniem, gdy cierpiał nie groził, ale powierzał[43] się Temu, który sprawiedliwie sądzi,
Przypisy
 • [43]
  Lub: oddać się w czyjeś ręce, oddać w ofierze.
2:24
On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy jako umarli[44] grzechom, żyli dla sprawiedliwości. Jego sińce uleczyły was.
Przypisy
 • [44]
  Lub: umarłszy - imiesłów czas przeszły jako fakt dokonany
2:25
Byliście bowiem jak błąkające się owce; ale teraz zostaliście zawróceni do pasterza i stróża[45] dusz waszych.
Przypisy
 • [45]
  Greckie: episkopos - doglądający, nadzorca.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...
Ps 16:7-9

W Chrystusie

W którym wspólnie jesteście budowani na siedzibę Boga w Duchu.
NBG Efez 2:22

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Faryzeusze mieli także swoich uczniów (Mat 22:15-16).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Według powziętego z góry postanowienia Boga, Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa: Łaska i pokój niech się wam rozmnożą. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, Ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was,
I Piotr 1:2-4


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić