„Nie trzeba było patrzeć na dzień twojego brata, na dzień jego niedoli, ani cieszyć się nad synami Judy w dzień ich upadku, ani otwierać swoich ust w dzień nieszczęścia.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Abdjasza 1,12

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: 1 List św. Piotra 2:1

Tytuł oryginalny
List pierwszy do wszech wobec Piotra świętego apostoła
O Przekładzie
2:1
A przeto złożywszy wszelką złość i wszelką zdradę, i obłudności, i zazdrości, i wszelakie obmowiska.
2:2
Jako dopiero narodzone dzieci, szczyrego mleka słowa żądacie, abyście przez nie urosli.
2:3
Jesliście skosztowali, iż Pan jest dobrotliwy.
2:4
Do którego przystępując, który jest kamieniem żywym, odrzuconym od ludzi, ale u Boga wybranym i kosztownym.
2:5
Abyście i wy jako żywe kamienie byli zbudowani w dom duchowny, kapłaństwo święte, ku sprawowaniu duchownych ofiar wdzięcznych Bogu przez Jezusa Krystusa.
2:6
Przeto też zamyka się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień, który ma być położon w naprzedniejszym węgle, wybrany i kosztowny, któremu kto uwierzy, nie będzie zawstydzon.
2:7
Wam tedy jest poczciwością, którzy wierzycie, a nieposłusznym, kamień, który odrzucili budujący, ten zstał się przedniejszym u węgłu.
2:8
I kamieniem obrażenia i kamieniem zgorszenia, to jest tym nieposłusznym, którzy się obrażają słowem, ku czemu też są postanowieni.
2:9
Ale wy jesteście rodzajem wybranym, królewskiem kapłaństwem, narodem świętym, ludem, który sobie Bóg za własny poczyta, abyście przepowiedali cnoty tego, który z ciemności was wezwał ku dziwnej światłości swojej.
2:10
Którzyście niekiedy byli nie ludem, a teraz jesteście ludem Bożym; którzyście niekiedy miłosierdzia nie dostąpili, a terażeście miłosierdzie otrzymali.
2:11
Namilejszy! Proszę jako przychodniowie i cudzoziemcy powściągajcie się od pożądliwości cielesnych, które walczą przeciwko duszy.
2:12
A niech będzie obcowanie wasze poczciwe miedzy pogany, aby w tym, co mówią przeciwko wam jako złoczyńcam, z dobrych uczynków, które by obaczyli, chwalili Boga w dzień nawiedzenia swego.
2:13
Bądźcie tedy poddani każdemu urzędowi ludzkiemu dla Pana, chociaż królowi, jako przedniejszemu.
2:14
Choć przełożonym, jako tym, którzy od niego posłani bywają tak na pomstę złoczyńców, jako ku chwale tych, którzy dobrze czynią.
2:15
Abowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc, zahamowali nieumiejętność szalonych ludzi.
2:16
Jako wolni, a nie mając wolności; jako zasłony złości, ale jako słudzy Boży.
2:17
Czcicie wszytki, braterstwo miłujcie, Boga się bójcie, króla w uczciwości miejcie.
2:18
Słudzy niech będą poddani panom z wszelką bojaźnią, nie tylko dobrym i ludzkim, ale też srogim.
2:19
Abowiem to jest rzecz wdzięczna, jesli kto dla sumnienia Bożego cierpi frasunki, będąc niesłusznie utrapiony.
2:20
Bo co za chwała jest, jeslibyście cierpieli, gdy grzesząc bywacie policzkowani? Ale jesli dobrze czyniąc przedsię ciężkości cierpicie, toć jest wdzięczna rzecz u Boga.
2:21
Gdyż na to jesteście wezwani, boć i Krystus cierpiał za nas, zostawując nam naukę, abychmy nasladowali stóp jego.
2:22
Który grzechu nie uczynił, ani jest znaleziona zdrada w uściech jego.
2:23
Któremu gdy złorzeczono, nie oddawał złorzeczeństwa, gdy cierpiał, nie groził, ale poruczył pomstę temu, który sprawiedliwie sądzi.
2:24
Który grzechy nasze nosił w ciele swoim na drzewie, abyśmy będąc umarłymi grzechom w sprawiedliwości żyli, którego siniałymi razy uzdrowieni jesteście.
2:25
Abowiemeście byli jako owce błąkające się; ale teraz jesteście nawróceni do pasterza i dozorce dusz waszych.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A On odezwał się do nich: Ja jestem, Nie bójcie się!
Jan 6:20

W Chrystusie

Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.
I Jan 5:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jakub był pierwszym apostołem który został męczennikiem (Dz 12,1-2).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Nawet tam prowadziłaby mnie ręka twoja, Dosięgłaby mnie prawica twoja.
Ps 139:10


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić