„Demetriuszowi wystawili dobre świadectwo wszyscy, nawet sama prawda. My również dajemy o nim świadectwo, a wiecie, że nasze świadectwo jest prawdziwe.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: 3 List Jana 1,12

Nawigacja

Clementine Vulgate
Księga: 1 List Piotra 2:1

Tytuł oryginalny
Epistola B. Petri Apostoli Prima
2:1
Deponentes igitur omnem malitiam, et omnem dolum, et simulationes, et invidias, et omnes detractiones,
2:2
sicut modo geniti infantes, rationabile, sine dolo lac concupiscite : ut in eo crescatis in salutem :
2:3
si tamen gustastis quoniam dulcis est Dominus.
2:4
Ad quem accedentes lapidem vivum, ab hominibus quidem reprobatum, a Deo autem electum, et honorificatum :
2:5
et ipsi tamquam lapides vivi superdificamini, domus spiritualis, sacerdotium sanctum, offerre spirituales hostias, acceptabiles Deo per Jesum Christum.
2:6
Propter quod continet Scriptura : Ecce pono in Sion lapidem summum angularem, electum, pretiosum : et qui crediderit in eum, non confundetur.
2:7
Vobis igitur honor credentibus : non credentibus autem lapis, quem reprobaverunt dificantes : hic factus est in caput anguli,
2:8
et lapis offensionis, et petra scandali, his qui offendunt verbo, nec credunt in quo et positi sunt.
2:9
Vos autem genus electum, regale sacerdotium, gens sancta, populus acquisitionis : ut virtutes annuntietis ejus qui de tenebris vos vocavit in admirabile lumen suum.
2:10
Qui aliquando non populus, nunc autem populus Dei : qui non consecuti misericordiam, nunc autem misericordiam consecuti.
2:11
Carissimi, obsecro vos tamquam advenas et peregrinos abstinere vos a carnalibus desideriis, qu militant adversus animam,
2:12
conversationem vestram inter gentes habentes bonam : ut in eo quod detrectant de vobis tamquam de malefactoribus, ex bonis operibus vos considerantes, glorificent Deum in die visitationis.
2:13
Subjecti igitur estote omni human creatur propter Deum : sive regi quasi prcellenti :
2:14
sive ducibus tamquam ab eo missis ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum :
2:15
quia sic est voluntas Dei, ut benefacientes obmutescere faciatis imprudentium hominum ignorantiam :
2:16
quasi liberi, et non quasi velamen habentes maliti libertatem, sed sicut servi Dei.
2:17
Omnes honorate : fraternitatem diligite : Deum timete : regem honorificate.
2:18
Servi, subditi estote in omni timore dominis, non tantum bonis et modestis, sed etiam dyscolis.
2:19
Hc est enim gratia, si propter Dei conscientiam sustinet qui tristitias, patiens injuste.
2:20
Qu enim est gloria, si peccantes, et colaphizati suffertis ? sed si bene facientes patienter sustinetis, hc est gratia apud Deum.
2:21
In hoc enim vocati estis : quia et Christus passus est pro nobis, vobis relinquens exemplum ut sequamini vestigia ejus :
2:22
qui peccatum non fecit, nec inventus est dolus in ore ejus :
2:23
qui cum malediceretur, non maledicebat : cum pateretur, non comminabatur : tradebat autem judicanti se injuste :
2:24
qui peccata nostra ipse pertulit in corpore suo super lignum ; ut peccatis mortui, justiti vivamus : cujus livore sanatis estis.
2:25
Eratis enim sicut oves errantes, sed conversi estis nunc ad pastorem, et episcopum animarum vestrarum.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Powiadam zaś wam, przyjaciołom moim, Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia.
Łuk 12:4

W Chrystusie

Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy; każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał.
I Jan 3:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Podczas podróży Pawła do Rzymu jego statek którym płynął napotkał na złe warunki pogodowe które trwały aż 14 dni (Dz 27:27, Dz 27:33).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego.
Hebr 12:1-2


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić