„Tedy więźny poruczył Józefowi wszytki więźnie, którzy byli w ciemnicy, a wszytko on sprawował, co jedno tam było potrzeba.”

Biblia Brzeska: 1 Księga Mojżeszowa 39,22

Porównanie wersetów
King James Version - Ewangelia Mateusza 27,8

King James Version

Wherefore that field was called, The field of blood, unto this day.
Ewangelia Mateusza 27,8

Biblia Brzeska

Dla tego ona rola nazwana jest rolą krwie, aż do dnia dzisiejszego.
Ewangelia św. Mateusza 27,8

Biblia Gdańska

Dlatego ona rola nazwana jest rolą krwi, aż do dnia dzisiejszego.
Mateusza 27,8

Biblia Tysiąclecia

Dlatego pole to aż po dziś dzień nosi nazwę Pole Krwi.
Ewangelia wg św. Mateusza 27,8

Biblia Warszawska

Dlatego owo pole nazywa się do dnia dzisiejszego Polem Krwi.
Ewangelia św. Mateusza 27,8

Biblia Jakuba Wujka

Dlatego ona rola nazwana jest Haceldama, to jest rola krwie, aż do dnia dzisiejszego.
Ewangelia wg św. Mateusza 27,8

Nowa Biblia Gdańska

Dlatego to pole, zostało nazwane Polem Krwi, aż do dzisiejszego dnia.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 27,8

Biblia Przekład Toruński

Dlatego pole to nazwane jest Polem Krwi, aż do dnia dzisiejszego.
Ewangelia Mateusza 27,8

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dlatego to pole aż do dziś nazywa się Polem Krwi.
Ewangelia Mateusza 27,8

American Standard Version

Wherefore that field was called, the field of blood, unto this day.
Ewangelia Mateusza 27,8

Clementine Vulgate

Propter hoc vocatus est ager ille, Haceldama, hoc est, Ager sanguinis, usque in hodiernum diem.
Ewangelia Mateusza 27,8

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

διο εκληθη ο αγρος εκεινος αγρος αιματος εως της σημερον
Ewangelia Mateusza 27,8

Young's Literal Translation

therefore was that field called, `Field of blood,` unto this day.
Ewangelia Mateusza 27,8

World English Bible

Therefore that field was called "The Field of Blood" to this day.
Ewangelia Mateusza 27,8

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić