„I rzucę na ciebie obrzydliwości, i zelżę ciebie, i wystawię cię na widowisko.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Nahuma 3,6

Porównanie wersetów
King James Version - Ewangelia Mateusza 28,1

King James Version

In the end of the sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre.
Ewangelia Mateusza 28,1

Biblia Brzeska

A w ostatnią sobotę, gdy świtało na pirwszy dzień po sobocie, przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby grób oglądały.
Ewangelia św. Mateusza 28,1

Biblia Gdańska

A gdy się skończył sabat, i już świtało na pierwszy dzień onego tygodnia, przyszła Maryja Magdalena i druga Maryja, aby grób oglądały.
Mateusza 28,1

Biblia Tysiąclecia

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób.
Ewangelia wg św. Mateusza 28,1

Biblia Warszawska

A po sabacie, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób.
Ewangelia św. Mateusza 28,1

Biblia Jakuba Wujka

A w wieczór Sobotni, który zaświta na dzień pierwszy szabbatu, przyszła Maria Magdalena i druga Maria oglądać grób.
Ewangelia wg św. Mateusza 28,1

Nowa Biblia Gdańska

W końcu szabatów, owego dnia, wtedy rozbłyskującego aż do jedności szabatów, poszła Maria Magdalena oraz druga Maria, aby obejrzeć grób.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 28,1

Biblia Przekład Toruński

A później po sabacie, gdy rozjaśniało się na pierwszy dzień tygodnia, przyszła Maria Magdalena i inna Maria, aby obejrzeć grób.
Ewangelia Mateusza 28,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A gdy skończył się szabat i świtało pierwszego dnia tygodnia, Maria Magdalena i druga Maria przyszły obejrzeć grób.
Ewangelia Mateusza 28,1

American Standard Version

Now late on the sabbath day, as it began to dawn toward the first [day] of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre.
Ewangelia Mateusza 28,1

Clementine Vulgate

Vespere autem sabbati, qu lucescit in prima sabbati, venit Maria Magdalene, et altera Maria, videre sepulchrum.
Ewangelia Mateusza 28,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

οψε δε σαββατων τη επιφωσκουση εις μιαν σαββατων ηλθεν μαρια η μαγδαληνη και η αλλη μαρια θεωρησαι τον ταφον
Ewangelia Mateusza 28,1

Young's Literal Translation

And on the eve of the sabbaths, at the dawn, toward the first of the sabbaths, came Mary the Magdalene, and the other Mary, to see the sepulchre,
Ewangelia Mateusza 28,1

World English Bible

Now after the Sabbath, as it began to dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb.
Ewangelia Mateusza 28,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić