„Tyć tedy są narody Faresowe: z Faresa poszedł Ezron.”

Biblia Brzeska: Księga Rut 4,18

King James Version
Księga: Ewangelia Mateusza 28:1

Tytuł oryginalny
Matthew
28:1
In the endG3796 ofG1161 the sabbath,G4521 as it began to dawnG2020 towardG1519 the firstG3391 day of the week,G4521 cameG2064 MaryG3137 MagdaleneG3094 andG2532 the otherG243 MaryG3137 to seeG2334 the sepulchre.G5028
28:2
And,G2532 behold,G2400 there wasG1096 a greatG3173 earthquake:G4578 forG1063 the angelG32 of the LordG2962 descendedG2597 fromG1537 heaven,G3772 and cameG4334 and rolled backG617 the stoneG3037 fromG575 the door,G2374 andG2532 satG2521 uponG1883 it.G846
28:3
HisG846 countenanceG2397 wasG2258 likeG5613 lightning,G796 andG2532 hisG846 raimentG1742 whiteG3022 asG5616 snow:G5510
28:4
AndG1161 forG575 fearG5401 of himG846 the keepersG5083 did shake,G4579 andG2532 becameG1096 asG5616 deadG3498 men.
28:5
AndG1161 the angelG32 answeredG611 and saidG2036 unto the women,G1135 FearG5399 notG3361 ye:G5210 forG1063 I knowG1492 thatG3754 ye seekG2212 Jesus,G2424 whichG3588 was crucified.G4717
28:6
He isG2076 notG3756 here:G5602 forG1063 he is risen,G1453 asG2531 he said.G2036 Come,G1205 seeG1492 the placeG5117 whereG3699 the LordG2962 lay.G2749
28:7
AndG2532 goG4198 quickly,G5035 and tellG2036 hisG846 disciplesG3101 thatG3754 he is risenG1453 fromG575 the dead;G3498 and,G2532 behold,G2400 he goeth beforeG4254 youG5209 intoG1519 Galilee;G1056 thereG1563 shall ye seeG3700 him:G846 lo,G2400 I have toldG2036 you.G5213
28:8
AndG2532 they departedG1831 quicklyG5035 fromG575 the sepulchreG3419 withG3326 fearG5401 andG2532 greatG3173 joy;G5479 and did runG5143 to bringG518 hisG846 disciplesG3101 word.G518
28:9
AndG1161 asG5613 they wentG4198 to tellG518 hisG846 disciplesG3101, G2532, behold,G2400 JesusG2424 metG528 them,G846 saying,G3004 All hail.G5463 AndG1161 they cameG4334 and heldG2902 himG846 by the feet,G4228 andG2532 worshippedG4352 him.G846
28:10
ThenG5119 saidG3004 JesusG2424 unto them,G846 BeG5399 notG3361 afraid:G5399 goG565 tellG518 myG3450 brethrenG80 thatG2443 they goG5217 intoG1519 Galilee,G1056 and thereG2546 shall they seeG3700 me.G3165
28:11
NowG1161 when theyG846 were going,G4198 behold,G2400 someG5100 of the watchG2892 cameG2064 intoG1519 the city,G4172 and shewedG518 unto the chief priestsG749 all the thingsG537 that were done.G1096
28:12
AndG2532 when they were assembledG4863 withG3326 the elders,G4245 andG5037 had takenG2983 counsel,G4824 they gaveG1325 largeG2425 moneyG694 unto the soldiers,G4757
28:13
Saying,G3004 Say yeG2036, G3754, HisG846 disciplesG3101 cameG2064 by night,G3571 and stoleG2813 himG846 away while weG2257 slept.G2837
28:14
AndG2532 ifG1437 thisG5124 comeG191 toG1909 the governor'sG2232 ears,G191 weG2249 will persuadeG3982 him,G846 andG2532 secureG4160, G275 you.G5209
28:15
SoG1161 they tookG2983 the money,G694 and didG4160 asG5613 they were taught:G1321 andG2532 thisG3778 sayingG3056 is commonly reportedG1310 amongG3844 the JewsG2453 untilG3360 this day.G4594
28:16
ThenG1161 the elevenG1733 disciplesG3101 went awayG4198 intoG1519 Galilee,G1056 intoG1519 a mountainG3735 whereG3757 JesusG2424 had appointedG5021 them.G846
28:17
AndG2532 when they sawG1492 him,G846 they worshippedG4352 him:G846 butG1161 some doubted.G1365
28:18
AndG2532 JesusG2424 cameG4334 and spakeG2980 unto them,G846 saying,G3004 AllG3956 powerG1849 is givenG1325 unto meG3427 inG1722 heavenG3772 andG2532 inG1909 earth.G1093
28:19
Go yeG4198 therefore,G3767 and teachG3100 allG3956 nations,G1484 baptizingG907 themG846 inG1519 the nameG3686 of the Father,G3962 andG2532 of the Son,G5207 andG2532 of the HolyG40 Ghost:G4151
28:20
TeachingG1321 themG846 to observeG5083 all thingsG3956 whatsoeverG3745 I have commandedG1781 you:G5213 and,G2532 lo,G2400 IG1473 amG1510 withG3326 youG5216 alwayG3956, G2250, even untoG2193 the endG4930 of the world.G165 Amen.G281

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Zaiste, wtedy będziesz mógł podnieść oblicze bez zmazy, będziesz mocny i nieustraszony,
Job 11:15

W Chrystusie

Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił.
Rzym 12:3

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Tymoteusz został wymieniony przez Pawła w jego listach 17 razy.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić