„Jemu też Abraham wydzielił dziesięcinę ze wszystkiego. Jest on najpierw, według tłumaczenia, królem sprawiedliwości, potem też królem Salemu, co znaczy król pokoju.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: List do Hebrajczyków 7,2

Porównanie wersetów
King James Version - Ewangelia Mateusza 27,7

King James Version

And they took counsel, and bought with them the potter's field, to bury strangers in.
Ewangelia Mateusza 27,7

Biblia Brzeska

I wszedszy w radę, kupili za nie rolą zduna na pogrzeb gości.
Ewangelia św. Mateusza 27,7

Biblia Gdańska

I naradziwszy się, kupili za nie rolę garncarzową na pogrzeb gościom.
Mateusza 27,7

Biblia Tysiąclecia

Po odbyciu narady kupili za nie Pole Garncarza, na grzebanie cudzoziemców.
Ewangelia wg św. Mateusza 27,7

Biblia Warszawska

Po naradzie więc nabyli za nie pole garncarza na cmentarz dla cudzoziemców.
Ewangelia św. Mateusza 27,7

Biblia Jakuba Wujka

I naradziwszy się, kupili za nie rolą garncarzową, na pogrzeb pielgrzymów.
Ewangelia wg św. Mateusza 27,7

Nowa Biblia Gdańska

Zatem kiedy się naradzili, kupili za nie pole garncarza, na miejsce pogrzebania cudzoziemców.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 27,7

Biblia Przekład Toruński

A gdy naradzili się, kupili za nie pole garncarza na cmentarz dla cudzoziemców.
Ewangelia Mateusza 27,7

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I naradziwszy się, kupili za nie pole garncarza, aby grzebać na nim cudzoziemców.
Ewangelia Mateusza 27,7

American Standard Version

And they took counsel, and bought with them the potter`s field, to bury strangers in.
Ewangelia Mateusza 27,7

Clementine Vulgate

Consilio autem inito, emerunt ex illis agrum figuli, in sepulturam peregrinorum.
Ewangelia Mateusza 27,7

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

συμβουλιον δε λαβοντες ηγορασαν εξ αυτων τον αγρον του κεραμεως εις ταφην τοις ξενοις
Ewangelia Mateusza 27,7

Young's Literal Translation

and having taken counsel, they bought with them the field of the potter, for the burial of strangers;
Ewangelia Mateusza 27,7

World English Bible

They took counsel, and bought with them the potter's field, to bury strangers in.
Ewangelia Mateusza 27,7

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić