„Rozdzierajcie serce, a nie wasze szaty oraz nawróćcie się do waszego Boga, WIEKUISTEGO; bo On jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę, a złego żałuje.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Joela 2,13

Porównanie wersetów
King James Version - Ewangelia Mateusza 27,6

King James Version

And the chief priests took the silver pieces, and said, It is not lawful for to put them into the treasury, because it is the price of blood.
Ewangelia Mateusza 27,6

Biblia Brzeska

A przedniejszy kapłani wziąwszy ony srebrniki mówili: Nie godzi się ich kłaść do skarbu, abowiem jest zapłata krwie.
Ewangelia św. Mateusza 27,6

Biblia Gdańska

Ale przedniejsi kapłani wziąwszy one srebrniki, mówili: Nie godzi się ich kłaść do skarbu kościelnego, gdyż zapłata jest krwi.
Mateusza 27,6

Biblia Tysiąclecia

Arcykapłani zaś wzięli srebrniki i orzekli: Nie wolno kłaść ich do skarbca świątyni, bo są zapłatą za krew.
Ewangelia wg św. Mateusza 27,6

Biblia Warszawska

A arcykapłani wzięli srebrniki i rzekli: Nie wolno kłaść ich do skarbca, gdyż jest to zapłata za krew.
Ewangelia św. Mateusza 27,6

Biblia Jakuba Wujka

A przedniejszy kapłani wziąwszy srebrniki, mówili: Nie godzi się ich kłaść do korbony, bo jest zapłata krwie.
Ewangelia wg św. Mateusza 27,6

Nowa Biblia Gdańska

Zaś przedniejsi kapłani wzięli te sztuki srebra, mówiąc: Nie godzi się ich kłaść do skarbca Świątyni, gdyż to jest oszacowanie przelewu krwi.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 27,6

Biblia Przekład Toruński

Ale arcykapłani wzięli srebrniki, mówiąc: Nie wolno ich kłaść do skarbca świątynnego, gdyż jest to wycena krwi.
Ewangelia Mateusza 27,6

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A naczelni kapłani wzięli srebrniki i mówili: Nie wolno ich kłaść do skarbca świątynnego, gdyż jest to zapłata za krew.
Ewangelia Mateusza 27,6

American Standard Version

And the chief priests took the pieces of silver, and said, It is not lawful to put them into the treasury, since it is the price of blood.
Ewangelia Mateusza 27,6

Clementine Vulgate

Principes autem sacerdotum, acceptis argenteis, dixerunt : Non licet eos mittere in corbonam : quia pretium sanguinis est.
Ewangelia Mateusza 27,6

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

οι δε αρχιερεις λαβοντες τα αργυρια ειπον ουκ εξεστιν βαλειν αυτα εις τον κορβαναν επει τιμη αιματος εστιν
Ewangelia Mateusza 27,6

Young's Literal Translation

And the chief priests having taken the silverlings, said, `It is not lawful to put them to the treasury, seeing it is the price of blood;`
Ewangelia Mateusza 27,6

World English Bible

The chief priests took the pieces of silver, and said, "It is not lawful to put them into the treasury, since it is the price of blood."
Ewangelia Mateusza 27,6

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić