„Tymi są ci, którzy sami się oddzielają, zmysłowi, nie mający Ducha.”

Nowa Biblia Gdańska: List spisany przez Judasa 1,19

Porównanie wersetów
King James Version - Ewangelia Mateusza 27,46

King James Version

And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? that is to say, My God, my God, why hast thou forsaken me?
Ewangelia Mateusza 27,46

Biblia Brzeska

A około dziewiątej godziny zawołał Jezus wielkim głosem rzekąc: Eli, Eli, lama sabachtani? To jest: Boże mój! Boże mój! Czemuś mię opuścił?
Ewangelia św. Mateusza 27,46

Biblia Gdańska

A około dziewiątej godziny zawołał Jezus głosem wielkim, mówiąc: Eli, Eli, Lama Sabachtani! to jest, Boże mój! Boże mój! czemuś mię opuścił?
Mateusza 27,46

Biblia Tysiąclecia

Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lema sabachthani?, to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?
Ewangelia wg św. Mateusza 27,46

Biblia Warszawska

A około dziewiątej godziny zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachtani! Co znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?
Ewangelia św. Mateusza 27,46

Biblia Jakuba Wujka

A około dziewiątej godziny zawołał Jezus głosem wielkim, rzekąc: Eli, Eli lamasabachtani, to jest: Boże mój, Boże mój, czemuś mię opuścił?
Ewangelia wg św. Mateusza 27,46

Nowa Biblia Gdańska

A około dziewiątej godziny, Jezus zawołał wielkim głosem, mówiąc: Eli, Eli, lama sabachthani? To jest: Boże mój, Boże mój, czemu mnie opuściłeś?
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 27,46

Biblia Przekład Toruński

A około dziewiątej godziny zawołał Jezus potężnym głosem, mówiąc: Eli, Eli, lama sabachtani! To jest: Boże mój, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś!?
Ewangelia Mateusza 27,46

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachthani? To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemu mnie opuściłeś?
Ewangelia Mateusza 27,46

American Standard Version

And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? that is, My God, my God, why hast thou forsaken me?
Ewangelia Mateusza 27,46

Clementine Vulgate

Et circa horam nonam clamavit Jesus voce magna, dicens : Eli, Eli, lamma sabacthani ? hoc est : Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquisti me ?
Ewangelia Mateusza 27,46

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

περι δε την εννατην ωραν ανεβοησεν ο ιησους φωνη μεγαλη λεγων ηλι ηλι λαμα σαβαχθανι τουτ εστιν θεε μου θεε μου τι με εγκατελιπες
Ewangelia Mateusza 27,46

Young's Literal Translation

and about the ninth hour Jesus cried out with a great voice, saying, `Eli, Eli, lama sabachthani?` that is, `My God, my God, why didst Thou forsake me?`
Ewangelia Mateusza 27,46

World English Bible

About the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, "Eli, Eli, lama sabachthani?" That is, "My God, my God, why have you forsaken me?"
Ewangelia Mateusza 27,46

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić