„Aby dziedzictwo synów Izraela nie było przenoszone z jednego pokolenia na drugie pokolenie. Każdy bowiem z synów Izraela ma pozostać przy dziedzictwie pokolenia swoich ojców.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Liczb 36,7

Porównanie wersetów
King James Version - Ewangelia Mateusza 27,45

King James Version

Now from the sixth hour there was darkness over all the land unto the ninth hour.
Ewangelia Mateusza 27,45

Biblia Brzeska

A od szóstej godziny stała się ciemność po wszej ziemi aż do dziewiątej godziny.
Ewangelia św. Mateusza 27,45

Biblia Gdańska

A od szóstej godziny stała się ciemność po wszystkiej ziemi aż do dziewiątej godziny.
Mateusza 27,45

Biblia Tysiąclecia

Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej.
Ewangelia wg św. Mateusza 27,45

Biblia Warszawska

A od szóstej godziny do godziny dziewiątej ciemność zaległa całą ziemię.
Ewangelia św. Mateusza 27,45

Biblia Jakuba Wujka

A od szóstej godziny stała się ciemność po wszytkiej ziemi aż do dziewiątej godziny.
Ewangelia wg św. Mateusza 27,45

Nowa Biblia Gdańska

A od godziny szóstej, w całym kraju powstała ciemność, aż do godziny dziewiątej.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 27,45

Biblia Przekład Toruński

A od szóstej godziny nastała ciemność na całej ziemi, aż do dziewiątej godziny.
Ewangelia Mateusza 27,45

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A od godziny szóstej aż do dziewiątej ciemność ogarnęła całą ziemię.
Ewangelia Mateusza 27,45

American Standard Version

Now from the sixth hour there was darkness over all the land until the ninth hour.
Ewangelia Mateusza 27,45

Clementine Vulgate

A sexta autem hora tenebr fact sunt super universam terram usque ad horam nonam.
Ewangelia Mateusza 27,45

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

απο δε εκτης ωρας σκοτος εγενετο επι πασαν την γην εως ωρας εννατης
Ewangelia Mateusza 27,45

Young's Literal Translation

And from the sixth hour darkness came over all the land unto the ninth hour,
Ewangelia Mateusza 27,45

World English Bible

Now from the sixth hour there was darkness over all the land until the ninth hour.
Ewangelia Mateusza 27,45

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić