„A przetoż się już dalej nie zmiłuję nad mieszkającymi w krainie onej, mówi Pan, abowiem oto podam ludzi ony każdego w ręce bliźniego jego i do rąk króla jego, a potłoczą onę ziemię, ani ich wyrwię z rąk ich.”

Biblia Brzeska: Księga Zachariasza 11,6

Porównanie wersetów
King James Version - Ewangelia Mateusza 27,16

King James Version

And they had then a notable prisoner, called Barabbas.
Ewangelia Mateusza 27,16

Biblia Brzeska

I mieli na ten czas więźnia znacznego, którego zwano Barabasz.
Ewangelia św. Mateusza 27,16

Biblia Gdańska

I mieli natenczas więźnia znacznego, którego zwano Barabbasz.
Mateusza 27,16

Biblia Tysiąclecia

Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia, imieniem Barabasz.
Ewangelia wg św. Mateusza 27,16

Biblia Warszawska

I mieli wówczas osławionego więźnia, zwanego Barabasz.
Ewangelia św. Mateusza 27,16

Biblia Jakuba Wujka

I miał natenczas więźnia znacznego, którego zwano Barabbaszem.
Ewangelia wg św. Mateusza 27,16

Nowa Biblia Gdańska

A mieli wówczas znanego więźnia, zwanego Barabbaszem.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 27,16

Biblia Przekład Toruński

A mieli wtedy dość znacznego więźnia, który nazywał się Barabasz.
Ewangelia Mateusza 27,16

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Trzymano zaś w tym czasie osławionego więźnia, zwanego Barabaszem.
Ewangelia Mateusza 27,16

American Standard Version

And they had then a notable prisoner, called Barabbas.
Ewangelia Mateusza 27,16

Clementine Vulgate

habebat autem tunc vinctum insignem, qui dicebatur Barrabas.
Ewangelia Mateusza 27,16

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ειχον δε τοτε δεσμιον επισημον λεγομενον βαραββαν
Ewangelia Mateusza 27,16

Young's Literal Translation

and they had then a noted prisoner, called Barabbas,
Ewangelia Mateusza 27,16

World English Bible

They had then a notable prisoner, called Barabbas.
Ewangelia Mateusza 27,16

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.



Warto odwiedzić