„Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości,”

Biblia Warszawska: List św. Pawła do Efezjan 4,2

Porównanie wersetów
King James Version - Ewangelia Mateusza 27,15

King James Version

Now at that feast the governor was wont to release unto the people a prisoner, whom they would.
Ewangelia Mateusza 27,15

Biblia Brzeska

A w święto zwykł był starosta wypuszczać pospolitemu ludowi jednego więźnia, którego by chcieli.
Ewangelia św. Mateusza 27,15

Biblia Gdańska

Ale na święto zwykł był starosta wypuszczać ludowi jednego więźnia, którego by chcieli.
Mateusza 27,15

Biblia Tysiąclecia

A był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał jednego więźnia, którego chcieli.
Ewangelia wg św. Mateusza 27,15

Biblia Warszawska

A na święto zwykł był namiestnik wypuszczać ludowi jednego więźnia, którego chcieli.
Ewangelia św. Mateusza 27,15

Biblia Jakuba Wujka

A na dzień uroczysty zwykł był starosta wypuszczać pospólstwu jednego więźnia, którego by chcieli.
Ewangelia wg św. Mateusza 27,15

Nowa Biblia Gdańska

Ale na święto, ten namiestnik zwykł był wypuszczać tłumowi jednego więźnia, tego, którego chcieli.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 27,15

Biblia Przekład Toruński

A na święto namiestnik miał zwyczaj wypuszczać tłumowi jednego więźnia, tego, którego chcieli.
Ewangelia Mateusza 27,15

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A na święto namiestnik miał zwyczaj wypuszczać ludowi jednego więźnia, tego, którego chcieli.
Ewangelia Mateusza 27,15

American Standard Version

Now at the feast the governor was wont to release unto the multitude one prisoner, whom they would.
Ewangelia Mateusza 27,15

Clementine Vulgate

Per diem autem solemnem consueverat prses populi dimittere unum vinctum, quem voluissent :
Ewangelia Mateusza 27,15

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

κατα δε εορτην ειωθει ο ηγεμων απολυειν ενα τω οχλω δεσμιον ον ηθελον
Ewangelia Mateusza 27,15

Young's Literal Translation

And at the feast the governor had been accustomed to release one to the multitude, a prisoner, whom they willed,
Ewangelia Mateusza 27,15

World English Bible

Now at the feast the governor used to release to the multitude one prisoner, whom they wanted.
Ewangelia Mateusza 27,15

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić