„Odpowiedział kapłanowi Dawid: Zaiste już to trzeci dzień, jakochmy wyszli, a żaden z nas nie tknął się niewiasty i sami słudzy są czystemi, a chociaż ta sprawa nasza nie była czysta, wszakoż jest dziś czysta, co się nas dotycze.”

Biblia Brzeska: 1 Księga Samuela 21,5

Biblia Tysiąclecia
Księga Psalmów 1:1

1:1
Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców,
1:2
lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.
1:3
Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną: co uczyni, pomyślnie wypada.
1:4
Nie tak występni, nie tak: są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata.
1:5
Toteż występni nie ostoją się na sądzie ani grzesznicy - w zgromadzeniu sprawiedliwych,
1:6
bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych, a droga występnych zaginie.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...
Ps 16:7-9

W Chrystusie

Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie ...
Kol 2:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Biblia wymienia aż 14 mężczyzna o imieniu Jonatan.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać,
Iz 1:19


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić