„Obawiacie się miecza, lecz przyprowadzę na was miecz – mówi Pan, WIEKUISTY.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Ezechiela 11,8

Biblia Tysiąclecia
Księga Przysłów 1:1

1:1
Przysłowia Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego, [podane po to],
1:2
by mądrość osiągnąć i karność, pojąć słowa rozumne,
1:3
zdobyć staranne wychowanie: prawość, rzetelność, uczciwość;
1:4
prostaczkom udzielić rozwagi, a młodym - rozsądku i wiedzy.
1:5
Mądry, słuchając, pomnaża swą wiedzę, rozumny nabywa biegłości:
1:6
jak pojąć przysłowie i zdanie, słowa i zagadki mędrców.
1:7
Podstawą wiedzy jest bojaźń Pańska, lecz głupcy odrzucają mądrość i karność.
1:8
Synu mój, słuchaj napomnień ojca i nie odrzucaj nauk swej matki,
1:9
gdyż one ci są wieńcem powabnym dla głowy i naszyjnikiem cennym dla szyi.
1:10
Kiedy cię, synu, wabią grzesznicy, nie waż się iść,
1:11
choćby rzekli: Pójdź z nami! Zasadźmy się na cichych! Bez powodu czyhajmy na czystych!
1:12
Jak Szeol wchłoniemy ich żywych i zdrowych tak jak schodzących do grobu.
1:13
Znajdziemy wszelkie kosztowności i napełnimy domy swe łupem.
1:14
Przyłącz swój los do naszej wspólnoty, jedna sakwa niech łączy nas wszystkich!
1:15
Synu mój, nie chodź ich drogą, przed ścieżką ich strzeż swojej stopy,
1:16
gdyż nogi ich pędzą do zbrodni, śpieszno im: krew chcą wytoczyć.
1:17
Lecz próżno ich sieć zarzucona, na oczach wszelkiego ptactwa.
1:18
Na własną krew raczej czyhają, czatują na swoje życie,
1:19
bo taki jest los chciwych zysku: zabiera on własne ich życie.
1:20
Mądrość woła na ulicach, na placach głos swój podnosi;
1:21
nawołuje na drogach zgiełkliwych, w bramach miejskich przemawia:
1:22
Dokądże głupcy mają kochać głupotę, szydercy miłować szyderstwo, a nierozumni pogardzać nauką?
1:23
Powróćcie do moich upomnień, udzielę wam ducha mojego, nauczę was moich zaleceń.
1:24
Ponieważ prosiłam, lecz wyście nie dbali, rękę podałam, a nikt nie zważał,
1:25
gardziliście każdą mą radą, nie chcieliście moich upomnień:
1:26
więc i ja waszą klęskę wyszydzę, zadrwię sobie z waszej bojaźni,
1:27
gdy bojaźń nadciągnie jak burza, a wasza zagłada jak wicher, gdy spotka was ucisk i boleść.
1:28
Wtedy będą mnie prosić - lecz ja nie odpowiem, i szukać - lecz mnie nie znajdą,
1:29
gdyż wiedzy nienawidzili, gardzili bojaźnią Pańską,
1:30
nie poszli za mymi radami, zlekceważyli moje napomnienie;
1:31
spożyją owoce swej drogi, nasycą się swymi radami;
1:32
odstępstwo prostaków uśmierci ich, bezmyślność niemądrych ich zgubi.
1:33
Kto słucha mnie - osiągnie spokój, wytchnienie - bez obawy nieszczęścia.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię; bo tobie zaufał.
Iz 26:3

W Chrystusie

Nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę...
Gal 2:4

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Miasto Niniwa zostało założone przez Nimroda około 2200 lat przed Chrystusem (I Mojż 10:8-11). Nimrod był prawnukiem Noego (I Mojż 10:1-8) Około 1440 lat później (w roku 760 przed Chrystusem) opamiętanie głosił w niej prorok Jonasz. Po 150 latach od tego wydarzenia Niniwa została zniszczona na zawsze, było to w roku 612 przed Chrystusem.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić