„Postępujcie mądrze wobec tych, którzy są z zewnątrz, odkupując czas.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: List do Kolosan 4,5

Biblia Tysiąclecia
Księga Przysłów 1:1

1:1
Przysłowia Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego, [podane po to],
1:2
by mądrość osiągnąć i karność, pojąć słowa rozumne,
1:3
zdobyć staranne wychowanie: prawość, rzetelność, uczciwość;
1:4
prostaczkom udzielić rozwagi, a młodym - rozsądku i wiedzy.
1:5
Mądry, słuchając, pomnaża swą wiedzę, rozumny nabywa biegłości:
1:6
jak pojąć przysłowie i zdanie, słowa i zagadki mędrców.
1:7
Podstawą wiedzy jest bojaźń Pańska, lecz głupcy odrzucają mądrość i karność.
1:8
Synu mój, słuchaj napomnień ojca i nie odrzucaj nauk swej matki,
1:9
gdyż one ci są wieńcem powabnym dla głowy i naszyjnikiem cennym dla szyi.
1:10
Kiedy cię, synu, wabią grzesznicy, nie waż się iść,
1:11
choćby rzekli: Pójdź z nami! Zasadźmy się na cichych! Bez powodu czyhajmy na czystych!
1:12
Jak Szeol wchłoniemy ich żywych i zdrowych tak jak schodzących do grobu.
1:13
Znajdziemy wszelkie kosztowności i napełnimy domy swe łupem.
1:14
Przyłącz swój los do naszej wspólnoty, jedna sakwa niech łączy nas wszystkich!
1:15
Synu mój, nie chodź ich drogą, przed ścieżką ich strzeż swojej stopy,
1:16
gdyż nogi ich pędzą do zbrodni, śpieszno im: krew chcą wytoczyć.
1:17
Lecz próżno ich sieć zarzucona, na oczach wszelkiego ptactwa.
1:18
Na własną krew raczej czyhają, czatują na swoje życie,
1:19
bo taki jest los chciwych zysku: zabiera on własne ich życie.
1:20
Mądrość woła na ulicach, na placach głos swój podnosi;
1:21
nawołuje na drogach zgiełkliwych, w bramach miejskich przemawia:
1:22
Dokądże głupcy mają kochać głupotę, szydercy miłować szyderstwo, a nierozumni pogardzać nauką?
1:23
Powróćcie do moich upomnień, udzielę wam ducha mojego, nauczę was moich zaleceń.
1:24
Ponieważ prosiłam, lecz wyście nie dbali, rękę podałam, a nikt nie zważał,
1:25
gardziliście każdą mą radą, nie chcieliście moich upomnień:
1:26
więc i ja waszą klęskę wyszydzę, zadrwię sobie z waszej bojaźni,
1:27
gdy bojaźń nadciągnie jak burza, a wasza zagłada jak wicher, gdy spotka was ucisk i boleść.
1:28
Wtedy będą mnie prosić - lecz ja nie odpowiem, i szukać - lecz mnie nie znajdą,
1:29
gdyż wiedzy nienawidzili, gardzili bojaźnią Pańską,
1:30
nie poszli za mymi radami, zlekceważyli moje napomnienie;
1:31
spożyją owoce swej drogi, nasycą się swymi radami;
1:32
odstępstwo prostaków uśmierci ich, bezmyślność niemądrych ich zgubi.
1:33
Kto słucha mnie - osiągnie spokój, wytchnienie - bez obawy nieszczęścia.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...
Ps 16:7-9

W Chrystusie

Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym.
I Kor 6:19-20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Apostoł Paweł w Liście do Filipian użył słowa "radość" więcej niż w jakimkolwiek innym napisanym przez siebie liście. List ten pisany był w czasie pobytu Pawła w więzieniu.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić