„Bo się wróci król północny, i uszykuje większe mnóstwo niż pierwsze; lecz po wyjściu czasu kilku lat z nagła przyjdzie z wielkiem wojskiem i z wielkim dostatkiem.”

Biblia Gdańska (1632): Danijel 11,13

Biblia Tysiąclecia
Księga Przysłów 1:1

1:1
Przysłowia Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego, [podane po to],
1:2
by mądrość osiągnąć i karność, pojąć słowa rozumne,
1:3
zdobyć staranne wychowanie: prawość, rzetelność, uczciwość;
1:4
prostaczkom udzielić rozwagi, a młodym - rozsądku i wiedzy.
1:5
Mądry, słuchając, pomnaża swą wiedzę, rozumny nabywa biegłości:
1:6
jak pojąć przysłowie i zdanie, słowa i zagadki mędrców.
1:7
Podstawą wiedzy jest bojaźń Pańska, lecz głupcy odrzucają mądrość i karność.
1:8
Synu mój, słuchaj napomnień ojca i nie odrzucaj nauk swej matki,
1:9
gdyż one ci są wieńcem powabnym dla głowy i naszyjnikiem cennym dla szyi.
1:10
Kiedy cię, synu, wabią grzesznicy, nie waż się iść,
1:11
choćby rzekli: Pójdź z nami! Zasadźmy się na cichych! Bez powodu czyhajmy na czystych!
1:12
Jak Szeol wchłoniemy ich żywych i zdrowych tak jak schodzących do grobu.
1:13
Znajdziemy wszelkie kosztowności i napełnimy domy swe łupem.
1:14
Przyłącz swój los do naszej wspólnoty, jedna sakwa niech łączy nas wszystkich!
1:15
Synu mój, nie chodź ich drogą, przed ścieżką ich strzeż swojej stopy,
1:16
gdyż nogi ich pędzą do zbrodni, śpieszno im: krew chcą wytoczyć.
1:17
Lecz próżno ich sieć zarzucona, na oczach wszelkiego ptactwa.
1:18
Na własną krew raczej czyhają, czatują na swoje życie,
1:19
bo taki jest los chciwych zysku: zabiera on własne ich życie.
1:20
Mądrość woła na ulicach, na placach głos swój podnosi;
1:21
nawołuje na drogach zgiełkliwych, w bramach miejskich przemawia:
1:22
Dokądże głupcy mają kochać głupotę, szydercy miłować szyderstwo, a nierozumni pogardzać nauką?
1:23
Powróćcie do moich upomnień, udzielę wam ducha mojego, nauczę was moich zaleceń.
1:24
Ponieważ prosiłam, lecz wyście nie dbali, rękę podałam, a nikt nie zważał,
1:25
gardziliście każdą mą radą, nie chcieliście moich upomnień:
1:26
więc i ja waszą klęskę wyszydzę, zadrwię sobie z waszej bojaźni,
1:27
gdy bojaźń nadciągnie jak burza, a wasza zagłada jak wicher, gdy spotka was ucisk i boleść.
1:28
Wtedy będą mnie prosić - lecz ja nie odpowiem, i szukać - lecz mnie nie znajdą,
1:29
gdyż wiedzy nienawidzili, gardzili bojaźnią Pańską,
1:30
nie poszli za mymi radami, zlekceważyli moje napomnienie;
1:31
spożyją owoce swej drogi, nasycą się swymi radami;
1:32
odstępstwo prostaków uśmierci ich, bezmyślność niemądrych ich zgubi.
1:33
Kto słucha mnie - osiągnie spokój, wytchnienie - bez obawy nieszczęścia.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Ich domy są bezpieczne, wolne od strachu i nie smaga ich rózga Boża.
Job 21:9

W Chrystusie

Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.
Iz 53:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Biblia nakazuje aż w 37 miejscach aby śpiewać.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie.
Dz 2:21


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić