„Obyżeś był jako bratem moim, pożywając piersi matki mojej! abym cię znalazłszy na dworzu, pocałowała cię, a nie była wzgardzona.”

Biblia Gdańska (1632): Pieśń Salomona 8,1

Biblia Tysiąclecia
Księga Psalmów 2:1

2:1
Dlaczego narody się buntują, czemu ludy knują daremne zamysły?
2:2
Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi przeciw Panu i przeciw Jego Pamazańcowi:
2:3
Stargajmy Ich więzy i odrzućmy od siebie Ich pęta!
2:4
Śmieje się Ten, który mieszka w niebie, Pan się z nich naigrawa,
2:5
a wtedy mówi do nich w swoim gniewie i w swej zapalczywości ich trwoży:
2:6
Przecież Ja ustanowiłem sobie króla na Syjonie, świętej górze mojej.
2:7
Ogłoszę postanowienie Pana: Powiedział do mnie: Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem.
2:8
Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i w posiadanie Twoje krańce ziemi.
2:9
Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić i jak naczynie garncarza ich pokruszysz.
2:10
A teraz, królowie, zrozumcie, nauczcie się, sędziowie ziemi!
2:11
Służcie Panu z bojaźnią
2:12
i Jego nogi ze drżeniem całujcie, bo zapłonie gniewem i poginiecie w drodze, gdyż gniew Jego prędko wybucha. Szczęśliwi wszyscy, co w Nim szukają ucieczki.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!
Ps 29:11

W Chrystusie

Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej
Efez 1:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Piotr wiedział o tym że nie dożyje dnia pochwycenia ponieważ Jezus powiedział mu w jaki sposób umrze (Jan 21:18-19).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A teraz, dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu jego.
I Jan 2:28


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić