„Pustka, pustkowie i spustoszenie, serce zwątpiałe, dygocące kolana, wszystkie biodra drżą, twarze wszystkich rozpalone!”

Biblia Warszawska: Księga Nahuma 2,11

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: List do Efezjan 3:1

O Przekładzie
3:1
Z tego powodu ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was pogan;
3:2
Jeśli tylko słyszeliście o rozporządzeniu łaski Bożej, danej mi dla was,
3:3
Że według objawienia[1] została mi oznajmiona[2] tajemnica, jak to wcześniej krótko napisałem,
Przypisy
 • [1]
  Greckie: apokalypsis - (nagłe) odsłonięcie tego, co zakryte.
 • [2]
  Greckie: gnoridzo - poznać, posiadać gruntowną wiedzę.
3:4
Dzięki temu, czytając, możecie zrozumieć mój wgląd[3] w tajemnicę Chrystusa,
Przypisy
 • [3]
  Greckie: synesis - pojmowanie, rozumienie, umysł.
3:5
Która w poprzednich[4] pokoleniach nie była oznajmiona[5] synom ludzkim, tak jak teraz została objawiona świętym apostołom Jego i prorokom w Duchu,
Przypisy
 • [4]
  Dosłownie: innych.
 • [5]
  Greckie: gnoridzo - poznać, posiadać gruntowną wiedzę.
3:6
Że poganie są współdziedzicami i współczłonkami ciała, i współuczestnikami obietnicy Jego w Chrystusie przez Ewangelię.
3:7
Jej to stałem się sługą według daru łaski Bożej, danej mi według skutecznej[6] mocy Jego.
Przypisy
 • [6]
  Greckie: energeia - skutecznie działająca moc.
3:8
Mnie, najmniejszemu[7] ze wszystkich świętych, została dana ta łaska, abym między poganami głosił dobrą nowinę, to niezgłębione[8] bogactwo Chrystusa,
Przypisy
 • [7]
  Lub: mniejszemu od.
 • [8]
  Niemożliwe do wytropienia.
3:9
I oświecił wszystkich, jaka jest wspólnota[9] tajemnicy, która jest ukryta od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa;
Przypisy
 • [9]
  Greckie: koinonia - uczestnictwo, wspólnota, związek, połączenie.
3:10
Aby teraz została oznajmiona przez Kościół, władzom i zwierzchnościom w niebiosach różnorodna mądrość Boga,
3:11
Zgodnie z postanowieniem[10] powziętym przed wiekami, które wykonał w Chrystusie Jezusie, naszym Panu.
Przypisy
3:12
W Nim mamy śmiałość[11] i przystęp z ufnością przez wiarę w Niego.
Przypisy
 • [11]
  Greckie: parresia - śmiałość, swoboda, ufna odwaga, otwartość.
3:13
Dlatego proszę, abyście nie upadali na duchu[12] z powodu ucisków moich za was, które są waszą chwałą.
Przypisy
 • [12]
  Lub: nie zniechęcali się.
3:14
Z tego powodu zginam moje kolana przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa,
3:15
Od którego jest nazwana wszelka rodzina[13] na niebie i na ziemi,
Przypisy
 • [13]
  Greckie: patria - kolejne pokolenia pochodz. od ojca (greckie pater) rodu.
3:16
Aby dał wam według bogactwa swojej chwały, byście zostali mocą wzmocnieni[14] przez Jego Ducha w wewnętrznym człowieku,
Przypisy
 • [14]
  Lub: dodać sił, stawać się mocnym.
3:17
Aby[15] Chrystus przez wiarę zadomowił[16] się w waszych sercach,
Przypisy
 • [15]
  Lub: bo.
 • [16]
  Greckie: kataoikeo - zamieszkiwać, osiedlić się, przebywać.
3:18
A wy, którzy zostaliście w miłości zakorzenieni i ugruntowani, abyście nabrali siły by uchwycić[17] razem ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i głębokość, i wysokość,
Przypisy
 • [17]
  Lub: schwycić, zdobyć na własność, pojąć umysłem.
3:19
I poznać także tę miłość Chrystusa, która przewyższa wszelką wiedzę[18], abyście zostali napełnieni do całej pełni Boga.
Przypisy
 • [18]
  Lub: poznanie.
3:20
A Temu, który według mocy w nas działającej, może uczynić niezmiernie więcej[19], ponad to wszystko[20], o co prosimy lub o czym myślimy[21],
Przypisy
 • [19]
  Greckie: hyper (ek)perisou - ponad miarę, nadzwyczajnie.
 • [20]
  Hyper panta - ponad wszystko.
 • [21]
  Lub: rozumiemy, rozważamy
3:21
Temu chwała w Kościele w Chrystusie Jezusie we wszystkich pokoleniach, na wieki wieków. Amen.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój.
IV Mojż 6:24-26

W Chrystusie

W którym i obrzezani jesteście obrzezką nie ręką uczynioną, to jest, zewlekłszy ciało wszystkich grzechów ciała przez obrzezkę Chrystusową.
BG Kol 2:11

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Nieznany prorok powiedział do mężczyzny "uderz mnie proszę" a ten odmówił. Prorok powiedział do niego ponieważ odmówiłeś lew cię zabije gdy stąd wyjdziesz. I zabił go (I Król 20:35-36).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Bo kto mnie znalazł, znalazł życie i zyskał łaskę u Pana. Lecz kto mnie pomija, zadaje gwałt własnej duszy: Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć.
Przyp 8:35


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić