„Którym odpowiedział Mojżesz: Postójcie, aż się poradzę, co PAN o was każe.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Liczb 9,8

Nowa Biblia Gdańska
Księga: IV Księga Mojżesza 21:22

21:1
I usłyszał Kanaanejczyk - król Aradu, osiadły na południu, że drogą od Atarym nadciąga Israel. Zatem stoczył bitwę z Israelem i nabrał od niego jeńców.
21:2
A Israel ślubował ślub WIEKUISTEMU, mówiąc: Jeżeli poddasz ten lud w moje ręce, położę zaklęcie[1] na ich miasta.
Przypisy
21:3
I WIEKUISTY wysłuchał głosu Israela oraz wydał mu Kanaanejczyków; więc położył na nich zaklęcie oraz na ich miasta, i nazwał tą okolicę – Chorma[1].
Przypisy
 • [1]
  Co znaczy: Poświęcenie.
21:4
Potem wyruszyli od góry Hor, drogą ku morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edomu; lecz po drodze zmalał duch ludu.
21:5
Nadto lud narzekał na Boga i na Mojżesza: Po co nas wyprowadziliście z Micraim? Abyśmy pomarli na pustyni? Przecież nie ma chleba, ani wody, a nasza dusza obrzydziła sobie ten nędzny[1] chleb.
Przypisy
 • [1]
  Także: lekki; mowa tu o mannie.
21:6
Dlatego WIEKUISTY puścił na lud jadowite węże; więc gryzły lud i wymarło wielu ludzi z Israela.
21:7
Zatem lud przyszedł do Mojżesza, mówiąc: Zgrzeszyliśmy narzekając na WIEKUISTEGO oraz na ciebie; pomódl się do WIEKUISTEGO, aby oddalił od nas te węże. Więc Mojżesz się pomodlił za ludem.
21:8
A WIEKUISTY powiedział do Mojżesza: Zrób sobie węża i osadź go na drzewcu; i będzie, że gdy spojrzy na niego ktokolwiek ukąszony - wyzdrowieje.
21:9
Zatem Mojżesz zrobił miedzianego węża oraz osadził go na drzewcu; i bywało, że gdy wąż ukąsił człowieka, a spojrzał na miedzianego węża - wtedy wyzdrowiał.
21:10
Zaś synowie Israela ruszyli i stanęli obozem w Oboth.
21:11
Potem wyruszyli z Oboth oraz stanęli obozem na ruinach Abarym, na puszczy, która jest naprzeciwko Moabu, ku wschodowi słońca.
21:12
Następnie wyruszyli i stamtąd oraz stanęli obozem nad potokiem Zered.
21:13
A gdy stąd wyruszyli - stanęli obozem nad brzegiem Arnonu[1], na pustyni, przy jego wyjściu z granic Emorejczyka. Ponieważ Arnon jest granicą Moabu; pomiędzy Moabem - a Emorejczykiem.
Przypisy
 • [1]
  Obecnie - Modzib.
21:14
Dlatego powiedziano w zwoju wojen WIEKUISTEGO: Waheb w Sufa[1] i potoki Arnonu.
Przypisy
 • [1]
  Wyjątek z pieśni wojennych z epoki przedmojżeszowej; inni: Zdobyliśmy Waheb w Surfa.
21:15
Nadto ten stok potoków, co skręca ku osadzie Ar[1], a przylega do granic Moabu.
Przypisy
 • [1]
  Ar Moab - starożytna stolica Moabu nad Arnonem.
21:16
Zaś stamtąd poszli do Beer; to jest owa studnia o której WIEKUISTY powiedział Mojżeszowi: Zgromadź lud, a dam im wody.
21:17
Wtedy Israel zaśpiewał tą pieśń: „Wzbieraj studnio, zaśpiewajcie o niej!
21:18
Studnia, którą wykopali przywódcy; berłem oraz swoimi laskami wydrążyli ją dostojnicy ludu ". A z tej pustyni poszli do Mathany.
21:19
Zaś z Mathany do Nachliel; a z Nachliel do Bamoth.
21:20
A z Bamoth do kotliny, która jest na polach Moabu, przy wierzchołku Pisgi, zwróconym ku pustyni.
21:21
Potem Israel wyprawił posłów do Sychona, króla Emorei, by mu powiedzieć:
21:22
Chciałbym przejść przez twoją ziemię; nie zboczymy na pola, ani na winnice; nie będziemy pili wody ze studzien; pójdziemy drogą królewską, dopóki nie przejdziemy waszych granic.
21:23
Ale Sychon nie pozwolił Israelowi przejść przez swoje granice. Nadto Sychon zebrał cały swój lud, wystąpił na pustyni przeciw Israelowi, dotarł do Jahac i stoczył bitwę z Israelem.
21:24
Lecz Israel poraził go ostrzem miecza oraz zawładnął jego ziemią od Arnonu - aż do Jabboku, do Ammonitów; bo była silną granica Ammonitów.
21:25
I Israel zabrał wszystkie te miasta oraz osiadł we wszystkich miastach Emorejczyka, w Cheszbonie oraz we wszystkich jego przyległościach.
21:26
Bowiem Cheszbon był stolicą Sychona, króla Emorejskiego, który wojował z poprzednim królem Moabu i zabrał mu cały jego kraj, aż po Arnon.
21:27
Dlatego wieszcze powiadają: Wejdźcie do Cheszbonu; niech się odbuduje oraz utwierdza stolica Sychona.
21:28
Bowiem ogień wyszedł z Cheszbonu, płomień z grodu Sychona, i pochłonął Ar w Moabie, władców wyżyn Arnonu.
21:29
Biada ci, Moabie! Zginąłeś ludu Kemosza[1]! Swoich synów oddałeś na tułactwo, a swe córki królowi Emorei - Sychonowi.
Przypisy
21:30
Pokonaliśmy ich; zniszczony Cheszbon wraz z Dybonem, poburzyliśmy aż do Nofach, i aż do Medeby!
21:31
Tak Israel osiadł w ziemi Emorejskiej.
21:32
A Mojżesz posłał, by przepatrzeć Jazer[1]; więc zdobyli jego przyległości oraz wypędzili tamtejszych Emorejczyków.
Przypisy
 • [1]
  Późniejszy udział pokolenia Gada.
21:33
Potem zwrócili się i pociągnęli drogą ku Baszanowi. Wtedy wystąpił przeciwko nim Og, król Baszanu; on oraz cały jego lud pod Edreją[1], w celu stoczenia bitwy.
Przypisy
 • [1]
  Późniejsza Adra.
21:34
A WIEKUISTY powiedział do Mojżesza: Nie obawiaj się go, gdyż oddam go w twoją moc; nadto cały jego lud, jego ziemię i postąpisz z nim, jak postąpiłeś z Sychonem, królem Emorejskim, który zasiadał w Cheszbonie.
21:35
Zatem go porazili, jego synów i cały jego lud, i nawet nie zostawili mu szczątku, lecz zawładnęli jego ziemią.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.
Fil 4:6

W Chrystusie

W którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania.
Kol 2:3

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Bóg powiedział Salomonowi aby poprosił o cokolwiek pragnie a otrzyma to od niego, Salomon zaś poprosił o "serce rozumne, aby umiał sądzić ... lud i rozróżniać między dobrem i złem". Prośba ta podobała się Bogu tak że Salomon otrzymał mądrość taką jakiej nie miał żaden człowiek w historii (I Król 3:5-14).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić