„i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.”

Biblia Tysiąclecia: Ewangelia wg św. Mateusza 13,50

Nawigacja

King James Version
Księga: 2 List do Koryntian 4:1

Tytuł oryginalny
2 Corinthians
4:1
Therefore seeingG5124 weG1223 haveG2192 thisG5026 ministry,G1248 asG2531 we have received mercy,G1653 we faintG1573 not;G3756
4:2
ButG235 have renouncedG550 the hidden thingsG2927 of dishonesty,G152 notG3361 walkingG4043 inG1722 craftiness,G3834 norG3366 handlingG1389 the wordG3056 of GodG2316 deceitfully;G1389 butG235 by manifestationG5321 of the truthG225 commendingG4921 ourselvesG1438 toG4314 everyG3956 man'sG444 conscienceG4893 in the sightG1799 of God.G2316
4:3
ButG1161 ifG1499 ourG2257 gospelG2098 beG2076 hid,G2572 it isG2076 hidG2572 toG1722 them that are lost:G622
4:4
InG1722 whomG3739 the godG2316 of thisG5127 worldG165 hath blindedG5186 the mindsG3540 of them which believe not,G571 lestG3361 theG1519 lightG5462 of the gloriousG1391 gospelG2098 of Christ,G5547 whoG3739 isG2076 the imageG1504 of God,G2316 should shineG826 unto them.G846
4:5
ForG1063 we preachG2784 notG3756 ourselves,G1438 butG235 ChristG5547 JesusG2424 the Lord;G2962 andG1161 ourselvesG1438 yourG5216 servantsG1401 forG1223 Jesus'G2424 sake.G1223
4:6
ForG3754 God,G2316 whoG3588 commandedG2036 the lightG5457 to shineG2989 out ofG1537 darknessG4655, G3739, hath shinedG2989 inG1722 ourG2257 hearts,G2588 toG4314 give the lightG5462 of the knowledgeG1108 of the gloryG1391 of GodG2316 inG1722 the faceG4383 of JesusG2424 Christ.G5547
4:7
ButG1161 we haveG2192 thisG5126 treasureG2344 inG1722 earthenG3749 vessels,G4632 thatG2443 the excellencyG5236 of the powerG1411 may beG5600 of God,G2316 andG2532 notG3361 ofG1537 us.G2257
4:8
We are troubledG2346 onG1722 every side,G3956 yetG235 notG3756 distressed;G4729 we are perplexed,G639 butG235 notG3756 in despair;G1820
4:9
Persecuted,G1377 butG235 notG3756 forsaken;G1459 cast down,G2598 butG235 notG3756 destroyed;G622
4:10
AlwaysG3842 bearing aboutG4064 inG1722 the bodyG4983 the dyingG3500 of the LordG2962 Jesus,G2424 thatG2443 the lifeG2222 alsoG2532 of JesusG2424 might be made manifestG5319 inG1722 ourG2257 body.G4983
4:11
For weG2249 whichG3588 liveG2198 areG3860 alwayG1063, G104 deliveredG3860 untoG1519 deathG2288 forG1223 Jesus'G2424 sake,G1223 thatG2443 the lifeG2222 alsoG2532 of JesusG2424 might be made manifestG5319 inG1722 ourG2257 mortalG2349 flesh.G4561
4:12
SoG5620 thenG3303 deathG2288 workethG1754 inG1722 us,G2254 butG1161 lifeG2222 inG1722 you.G5213
4:13
WeG1161 havingG2192 the sameG846 spiritG4151 of faith,G4102 according asG2596 it is written,G1125 I believed,G4100 and thereforeG1352 have I spoken;G2980 weG2249 alsoG2532 believe,G4100 andG2532 thereforeG1352 speak;G2980
4:14
KnowingG1492 thatG3754 he which raised upG1453 the LordG2962 JesusG2424 shall raise upG1453 usG2248 alsoG2532 byG1223 Jesus,G2424 andG2532 shall presentG3936 us withG4862 you.G5213
4:15
ForG1063 all thingsG3956 are forG1223 yourG5209 sakes,G1223 thatG2443 the abundantG4121 graceG5485 mightG4052 throughG1223 the thanksgivingG2169 of manyG4119 redoundG4052 toG1519 the gloryG1391 of God.G2316
4:16
For which causeG1352 we faintG1573 not;G3756 butG235 thoughG1499 ourG2257 outwardG1854 manG444 perish,G1311 yetG235 the inwardG2081 man is renewedG341 dayG2250 byG2532 day.G2250
4:17
ForG1063 ourG2257 lightG1645 affliction,G2347 whichG3588 is but for a moment,G3910 workethG2716 for usG2254 a farG5236 moreG2596 exceedingG5236 andG1519 eternalG166 weightG922 of glory;G1391
4:18
WhileG4648 weG2257 lookG4648 notG3361 atG4648 the things which are seen,G991 butG235 at the things which areG991 notG3361 seen:G991 forG1063 the things which are seenG991 are temporal;G4340 butG1161 the things which areG991 notG3361 seenG991 are eternal.G166

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Gdy się położysz do snu, nie będziesz się bał, a gdy zaśniesz, będziesz miał miły sen.
Przyp 3:24

W Chrystusie

Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze.
Mat 5:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Biblia zaczyna się od wesela (Adam i Ewa – I Mojż 2:21-25) i kończy się weselem (Baranek Jezus i Jego oblubienica Kościół – Obj 19:7-8, Obj 21:2).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić