„Gdy przyjdzie w tym dniu, aby zostać wysławionym w swoich świętych i podziwianym we wszystkich tych, którzy uwierzyli, ponieważ świadectwo nasze znalazło wśród was wiarę.”

Biblia Przekład Toruński: 2 List do Tesaloniczan 1,10

Porównanie wersetów
King James Version - 2 List do Koryntian 4,1

King James Version

Therefore seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not;
2 List do Koryntian 4,1

Biblia Brzeska

Dla tego mając urząd takowy, jako ci, którzyśmy otrzymali miłosierdzie, nie osłabiamy.
2 List św. Pawła do Koryntian 4,1

Biblia Gdańska

Dlatego mając to usługiwanie, tak jakośmy miłosierdzie otrzymali, nie słabiejemy.
2 Koryntów 4,1

Biblia Tysiąclecia

Przeto oddani posługiwaniu zleconemu nam przez miłosierdzie, nie upadamy na duchu.
2 List do Koryntian 4,1

Biblia Warszawska

Dlatego, mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu,
Drugi list św. Pawła do Koryntian 4,1

Biblia Jakuba Wujka

Dlatego mając usługowanie wedle tego, jakośmy otrzymali miłosierdzie, nie ustawamy,
2 List do Koryntian 4,1

Nowa Biblia Gdańska

Dzięki temu, mając tą służbę, kiedy zostaliśmy objęci miłosierdziem, nie upadamy na duchu.
Drugi list do Koryntian 4,1

Biblia Przekład Toruński

Dlatego mając tę służbę według miłosierdzia, którego dostąpiliśmy, nie upadamy na duchu.
2 List do Koryntian 4,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dlatego mając to posługiwanie, tak jak otrzymaliśmy miłosierdzie, nie zniechęcamy się.
II List do Koryntian 4,1

American Standard Version

Therefore seeing we have this ministry, even as we obtained mercy, we faint not:
2 List do Koryntian 4,1

Clementine Vulgate

Ideo habentes administrationem, juxta quod misericordiam consecuti sumus, non deficimus,
2 List do Koryntian 4,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

δια τουτο εχοντες την διακονιαν ταυτην καθως ηλεηθημεν ουκ εκκακουμεν
2 List do Koryntian 4,1

Young's Literal Translation

Because of this, having this ministration, according as we did receive kindness, we do not faint,
2 List do Koryntian 4,1

World English Bible

Therefore seeing we have this ministry, even as we obtained mercy, we don't faint.
2 List do Koryntian 4,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić