„Dawid zapytał: Czy jeszcze ktoś pozostał z rodu Saula, gdyż pragnąłbym mu okazać miłosierdzie ze względu na Jonatana.”

Biblia Tysiąclecia: 2 Księga Samuela 9,1

Nawigacja

King James Version
Księga: List do Galacjan 1:1

Tytuł oryginalny
Galatians
1:1
Paul,G3972 an apostle,G652 , G3756 (not ofG575 men,G444 neitherG3761 byG1223 man,G444 butG235 byG1223 JesusG2424 Christ,G5547 andG2532 GodG2316 the Father,G3962 whoG3588 raisedG1453 himG846 fromG1537 the dead;G3498)
1:2
AndG2532 allG3956 the brethrenG80 which are withG4862 me,G1698 unto the churchesG1577 of Galatia:G1053
1:3
GraceG5485 be to youG5213 andG2532 peaceG1515 fromG575 GodG2316 the Father,G3962 andG2532 from ourG2257 LordG2962 JesusG2424 Christ,G5547
1:4
WhoG3588 gaveG1325 himselfG1438 forG5228 ourG2257 sins,G266 thatG3704 he might deliverG1807 usG2248 fromG1537 this presentG1764 evilG4190 world,G165 accordingG2596 to the willG2307 of GodG2316 andG2532 ourG2257 Father:G3962
1:5
To whomG3739 be gloryG1391 forG1519 everG165 and ever.G165 Amen.G281
1:6
I marvelG2296 thatG3754 ye areG3346 soG3779 soonG5030 removedG3346 fromG575 him that calledG2564 youG5209 intoG1722 the graceG5485 of ChristG5547 untoG1519 anotherG2087 gospel:G2098
1:7
WhichG3739 isG2076 notG3756 another;G243 but there beG1526 someG5100 thatG1508 troubleG5015 you,G5209 andG2532 wouldG2309 pervertG3344 the gospelG2098 of Christ.G5547
1:8
ButG235 thoughG1437, G2532 we,G2249 orG2228 an angelG32 fromG1537 heaven,G3772 preach any other gospelG2097 unto youG5213 thanG3844 that whichG3739 we have preachedG2097 unto you,G5213 let him beG2077 accursed.G331
1:9
AsG5613 we said before,G4280 soG2532 say IG3004 nowG737 again,G3825 If anyG1536 man preachG2097 any otherG3844 gospelG2097 unto youG5209 thanG3844 thatG3739 ye have received,G3880 let him beG2077 accursed.G331
1:10
ForG1063 do IG3982 nowG737 persuadeG3982 men,G444 orG2228 God?G2316 orG2228 do I seekG2212 to pleaseG700 men?G444 forG1063 ifG1487 IG700 yetG2089 pleasedG700 men,G444 I shouldG302 notG3756 beG2252 the servantG1401 of Christ.G5547
1:11
ButG1161 I certifyG1107 you,G5213 brethren,G80 thatG3754 the gospelG2098 whichG3588 was preachedG2097 ofG5259 meG1700 isG2076 notG3756 afterG2596 man.G444
1:12
ForG1063 IG1473 neitherG3761 receivedG3880 itG846 ofG3844 man,G444 neitherG3777 was I taughtG1321 it, butG235 byG1223 the revelationG602 of JesusG2424 Christ.G5547
1:13
ForG1063 ye have heardG191 of myG1699 conversationG391 in time pastG4218 inG1722 the Jews' religion,G2454 how thatG3754 beyondG2596 measureG5236 I persecutedG1377 the churchG1577 of God,G2316 andG2532 wastedG4199 it:G846
1:14
AndG2532 profitedG4298 inG1722 the Jews' religionG2454 aboveG5228 manyG4183 my equalsG4915 inG1722 mine ownG3450 nation,G1085 beingG5225 more exceedinglyG4056 zealousG2207 of the traditionsG3862 of myG3450 fathers.G3967
1:15
ButG1161 whenG3753 it pleasedG2106 God,G2316 whoG3588 separatedG873 meG3165 fromG1537 myG3450 mother'sG3384 womb,G2836 andG2532 calledG2564 me byG1223 hisG846 grace,G5485
1:16
To revealG601 hisG846 SonG5207 inG1722 me,G1698 thatG2443 I might preachG2097 himG846 amongG1722 the heathen;G1484 immediatelyG2112 I conferredG4323 notG3756 with fleshG4561 andG2532 blood:G129
1:17
NeitherG3761 went I upG424 toG1519 JerusalemG2414 toG4314 them which were apostlesG652 beforeG4253 me;G1700 butG235 I wentG565 in toG1519 Arabia,G688 andG2532 returnedG5290 againG3825 un toG1519 Damascus.G1154
1:18
ThenG1899 afterG3326 threeG5140 yearsG2094 I went upG424 toG1519 JerusalemG2414 to seeG2477 Peter,G4074 andG2532 abodeG1961 withG4314 himG846 fifteenG1178 days.G2250
1:19
ButG1161 otherG2087 of the apostlesG652 saw IG1492 none,G3756 saveG1508 JamesG2385 the Lord'sG2962 brother.G80
1:20
NowG1161 the things whichG3739 I writeG1125 unto you,G5213 behold,G2400 beforeG1799 GodG2316, G3754, I lieG5574 not.G3756
1:21
AfterwardsG1899 I cameG2064 intoG1519 the regionsG2824 of SyriaG4947 andG2532 Cilicia;G2791
1:22
AndG1161 wasG2252 unknownG50 by faceG4383 unto the churchesG1577 of JudaeaG2449 whichG3588 were inG1722 Christ:G5547
1:23
ButG1161 they hadG2258 heardG191 only,G3440 ThatG3754 he which persecutedG1377 usG2248 in times pastG4218 nowG3568 preachethG2097 the faithG4102 whichG3739 onceG4218 he destroyed.G4199
1:24
AndG2532 they glorifiedG1392 GodG2316 inG1722 me.G1698

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A gdy umierała, rzekły do niej kobiety, które obok stały: Nie bój się, gdyż urodziłaś syna. Lecz ona nic nie odpowiedziała i nie zwróciła na to uwagi.
I Sam 4:20

W Chrystusie

Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego,
Kol 1:13

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Morze Galilejskie było także znane jako Morze Tyberiadzkie (Jan 21,1).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Pan dokona tego dla mnie. Panie, łaska twoja trwa na wieki, Nie zaniechaj dzieła rąk twoich!
Ps 138:8


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić