„I wyruszył Abner, syn Nera, a także słudzy Isboseta, syna Saula, z Machnaim do Gibeonu.”

Nowa Biblia Gdańska: 2 Księga Samuela 2,12

Nawigacja

King James Version
Księga: 1 List do Koryntian 1:1

Tytuł oryginalny
1 Corinthians
1:1
Paul,G3972 calledG2822 to be an apostleG652 of JesusG2424 ChristG5547 throughG1223 the willG2307 of God,G2316 andG2532 SosthenesG4988 our brother,G80
1:2
Unto the churchG1577 of GodG2316 whichG3588 isG5607 atG1722 Corinth,G2882 to them that are sanctifiedG37 inG1722 ChristG5547 Jesus,G2424 calledG2822 to be saints,G40 withG4862 allG3956 that inG1722 everyG3956 placeG5117 call uponG1941 the nameG3686 of JesusG2424 ChristG5547 ourG2257 Lord,G2962 bothG5037 theirsG846 andG2532 ours:G2257
1:3
GraceG5485 be unto you,G5213 andG2532 peace,G1515 fromG575 GodG2316 ourG2257 Father,G3962 andG2532 from the LordG2962 JesusG2424 Christ.G5547
1:4
I thankG2168 myG3450 GodG2316 alwaysG3842 onG4012 yourG5216 behalf,G4012 forG1909 the graceG5485 of GodG2316 whichG3588 is givenG1325 youG5213 byG1722 JesusG2424 Christ;G5547
1:5
ThatG3754 inG1722 every thingG3956 ye are enrichedG4148 byG1722 him,G846 inG1722 allG3956 utterance,G3056 andG2532 in allG3956 knowledge;G1108
1:6
Even asG2531 the testimonyG3142 of ChristG5547 was confirmedG950 inG1722 you:G5213
1:7
So thatG5620 yeG5209 come behindG5302 inG1722 noG3367, G3361 gift;G5486 waiting forG553 the comingG602 of ourG2257 LordG2962 JesusG2424 Christ:G5547
1:8
WhoG3739 shallG950 alsoG2532 confirmG950 youG5209 untoG2193 the end,G5056 that ye may be blamelessG410 inG1722 the dayG2250 of ourG2257 LordG2962 JesusG2424 Christ.G5547
1:9
GodG2316 is faithful,G4103 byG1223 whomG3739 ye were calledG2564 untoG1519 the fellowshipG2842 of hisG846 SonG5207 JesusG2424 ChristG5547 ourG2257 Lord.G2962
1:10
NowG1161 I beseechG3870 you,G5209 brethren,G80 byG1223 the nameG3686 of ourG2257 LordG2962 JesusG2424 Christ,G5547 thatG2443 yeG3004 allG3956 speakG3004 the same thing,G846 andG2532 that there beG5600 noG3361 divisionsG4978 amongG1722 you;G5213 butG1161 that ye beG5600 perfectly joined togetherG2675 inG1722 the sameG846 mindG3563 andG2532 inG1722 the sameG846 judgment.G1106
1:11
ForG1063 it hath been declaredG1213 unto meG3427 ofG4012 you,G5216 myG3450 brethren,G80 byG5259 them which are of the houseG3588 of Chloe,G5514 thatG3754 there areG1526 contentionsG2054 amongG1722 you.G5213
1:12
NowG1161 thisG5124 I say,G3004 thatG3754 every oneG1538 of youG5216 saith,G3004 IG3303, G1473 amG1510 of Paul;G3972 andG1161 IG1473 of Apollos;G625 andG1161 IG1473 of Cephas;G2786 andG1161 IG1473 of Christ.G5547
1:13
IsG3307 ChristG5547 dividedG3307, G3361? wasG4717 PaulG3972 crucifiedG4717 forG5228 you?G5216 orG2228 were ye baptizedG907 inG1519 the nameG3686 of Paul?G3972
1:14
I thankG2168 GodG2316 thatG3754 I baptizedG907 noneG3762 of you,G5216 butG1508 CrispusG2921 andG2532 Gaius;G1050
1:15
LestG3363 anyG5100 should sayG2036 thatG3754 I had baptizedG907 inG1519 mine ownG1699 name.G3686
1:16
AndG1161 I baptizedG907 alsoG2532 the householdG3624 of Stephanas:G4734 besides,G3063 I knowG1492 notG3756 whether I baptizedG907 anyG1536 other.G243
1:17
ForG1063 ChristG5547 sentG649 meG3165 notG3756 to baptize,G907 butG235 to preach the gospel:G2097 notG3756 withG1722 wisdomG4678 of words,G3056 lestG3363 the crossG4716 of ChristG5547 should be made of none effect.G2758
1:18
ForG1063 the preachingG3056 of the crossG4716 isG2076 to themG3303 that perishG622 foolishness;G3472 butG1161 unto usG2254 which are savedG4982 it isG2076 the powerG1411 of God.G2316
1:19
ForG1063 it is written,G1125 I will destroyG622 the wisdomG4678 of the wise,G4680 andG2532 will bring to nothingG114 the understandingG4907 of the prudent.G4908
1:20
WhereG4226 is the wise?G4680 whereG4226 is the scribe?G1122 whereG4226 is the disputerG4804 of thisG5127 world?G165 hathG3471 notG3780 GodG2316 made foolishG3471 the wisdomG4678 of thisG5127 world?G2889
1:21
ForG1063 afterG1894 that inG1722 the wisdomG4678 of GodG2316 the worldG2889 byG1223 wisdomG4678 knewG1097 notG3756 God,G2316 it pleasedG2106 GodG2316 byG1223 the foolishnessG3472 of preachingG2782 to saveG4982 them that believe.G4100
1:22
ForG1894 theG2532 JewsG2453 requireG154 a sign,G4592 andG2532 the GreeksG1672 seekG2212 after wisdom:G4678
1:23
ButG1161 weG2249 preachG2784 ChristG5547 crucified,G4717 unto the JewsG2453 a stumblingblockG4625, G3303, andG1161 unto the GreeksG1672 foolishness;G3472
1:24
ButG1161 unto themG846 whichG3588 are called,G2822 bothG5037 JewsG2453 andG2532 Greeks,G1672 ChristG5547 the powerG1411 of God,G2316 andG2532 the wisdomG4678 of God.G2316
1:25
BecauseG3754 the foolishnessG3474 of GodG2316 isG2076 wiser thanG4680 men;G444 andG2532 the weaknessG772 of GodG2316 isG2076 stronger thanG2478 men.G444
1:26
ForG1063 ye seeG991 yourG5216 calling,G2821 brethren,G80 how thatG3754 notG3756 manyG4183 wise menG4680 afterG2596 the flesh,G4561 notG3756 manyG4183 mighty,G1415 notG3756 manyG4183 noble,G2104 are called:
1:27
ButG235 GodG2316 hath chosenG1586 the foolish thingsG3474 of the worldG2889 toG2443 confoundG2617 the wise;G4680 andG2532 GodG2316 hath chosenG1586 the weak thingsG772 of the worldG2889 toG2443 confoundG2617 the things which are mighty;G2478
1:28
AndG2532 base thingsG36 of the world,G2889 andG2532 things which are despised,G1848 hathG1586 GodG2316 chosen,G1586 yea, andG2532 things whichG3588 areG5607 not,G3361 toG2443 bring to noughtG2673 things that are:G5607
1:29
ThatG3704 noG3956, G3361 fleshG4561 should gloryG2744 in his presenceG846, G1799.
1:30
ButG1161 ofG1537 himG846 areG2075 yeG5210 inG1722 ChristG5547 Jesus,G2424 whoG3739 ofG575 GodG2316 is madeG1096 unto usG5037, G2254 wisdom,G4678 and righteousness,G1343 andG2532 sanctification,G38 andG2532 redemption:G629
1:31
That,G2443 according asG2531 it is written,G1125 He that glorieth,G2744 let him gloryG2744 inG1722 the Lord.G2962

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, Nie ulęknie się serce moje, Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, Nawet wtedy będę ufał.
Ps 27:3

W Chrystusie

Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?
I Kor 3:16

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Dniu Zielonych Świąt Duch Święty został zesłany o 9 rano (Dz 2:1-4, Dz 2:15).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Zbawienie sprawiedliwych przychodzi od Pana, On jest ich obroną w czasie niedoli. Pan wspomaga ich i ratuje; Ratuje ich od bezbożnych i wybawia, Bo w nim szukali schronienia.
Ps 37:39-40


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić