„Niech będzie błogosławiony Bóg i Ociec Pana naszego, Jezusa Krystusa, Ociec on namiłosierniejszy, a Bóg wszelakiego pocieszenia.”

Biblia Brzeska: 2 List św. Pawła do Koryntian 1,3

Nawigacja

King James Version
Księga: 2 List do Koryntian 1:1

Tytuł oryginalny
2 Corinthians
1:1
Paul,G3972 an apostleG652 of JesusG2424 ChristG5547 byG1223 the willG2307 of God,G2316 andG2532 TimothyG5095 our brother,G80 unto the churchG1577 of GodG2316 whichG3588 isG5607 atG1722 Corinth,G2882 withG4862 allG3956 the saintsG40 whichG3588 areG5607 inG1722 allG3650 Achaia:G882
1:2
GraceG5485 be to youG5213 andG2532 peaceG1515 fromG575 GodG2316 ourG2257 Father,G3962 andG2532 from the LordG2962 JesusG2424 Christ.G5547
1:3
BlessedG2128 be God,G2316 evenG2532 the FatherG3962 of ourG2257 LordG2962 JesusG2424 Christ,G5547 the FatherG3962 of mercies,G3628 andG2532 the GodG2316 of allG3956 comfort;G3874
1:4
WhoG3588 comfortethG3870 usG2248 inG1909 allG3956 ourG2257 tribulation,G2347 thatG1519 weG2248 may be ableG1410 to comfortG3870 them which are inG1722 anyG3956 trouble,G2347 byG1223 the comfortG3874 wherewithG3739 weG3870 ourselvesG846 are comfortedG3870 ofG5259 God.G2316
1:5
ForG3754 asG2531 the sufferingsG3804 of ChristG5547 aboundG4052 inG1519 us,G2248 soG3779 ourG2257 consolationG3874 alsoG2532 aboundethG4052 byG1223 Christ.G5547
1:6
AndG1161 whetherG1535 we be afflicted,G2346 it is forG5228 yourG5216 consolationG3874 andG2532 salvation,G4991 whichG3588 is effectualG1754 inG1722 the enduringG5281 of the sameG846 sufferingsG3804 whichG3739 weG2249 alsoG2532 suffer:G3958 or whetherG1535 we be comforted,G3870 it is forG5228 yourG5216 consolationG3874 andG2532 salvation.G4991
1:7
AndG2532 ourG2257 hopeG1680 ofG5228 youG5216 is stedfast,G949 knowing,G1492 thatG3754 asG5618 ye areG2075 partakersG2844 of the sufferings,G3804 soG3779 shall ye be alsoG2532 of the consolation.G3874
1:8
ForG1063 we wouldG2309 not,G3756 brethren,G80 haveG50 youG5209 ignorantG50 ofG5228 ourG2257 troubleG2347 whichG3588 cameG1096 to usG2254 inG1722 Asia,G773 thatG3754 we were pressedG2596 outG916 of measure,G5236 aboveG5228 strength,G1411 insomuchG5620 that weG2248 despairedG1820 evenG2532 of life:G2198
1:9
ButG846 weG235 hadG2192 the sentenceG610 of deathG2288 inG1722 ourselves,G1438 thatG3363 we shouldG3982 notG3363 trustG3982 inG1909 ourselvesG5600, G1438, butG235 inG1909 GodG2316 whichG3588 raisethG1453 the dead:G3498
1:10
WhoG3739 deliveredG4506 usG2248 fromG1537 so greatG5082 a death,G2288 andG2532 doth deliver:G4506 inG1519 whomG3739 we trustG1679 thatG3754 he willG4506, G2532 yetG2089 deliverG4506 us;
1:11
YeG5216 alsoG2532 helping togetherG4943 by prayerG1162 forG5228 us,G2257 thatG2443 for the giftG5486 bestowed uponG1519 usG2248 byG1537 the means of manyG4183 personsG4383 thanks may beG2168 givenG5228 byG1223 manyG4183 on our behalf.G2257
1:12
ForG1063 ourG2257 rejoicingG2746 isG2076 this,G3778 the testimonyG3142 of ourG2257 conscience,G4893 thatG3754 inG1722 simplicityG572 andG2532 godlyG2316 sincerity,G1505 notG3756 withG1722 fleshlyG4559 wisdom,G4678 butG235 byG1722 the graceG5485 of God,G2316 we have had our conversationG390 inG1722 the world,G2889 andG1161 more abundantlyG4056 toG4314 you-ward.G5209
1:13
ForG1063 we writeG1125 noneG3756 other thingsG243 unto you,G5213 thanG2228, G235 whatG3739 ye readG314 orG2532, G2228 acknowledge;G1921 andG1161 I trustG1679, G3754 ye shall acknowledgeG1921 evenG2532 toG2193 the end;G5056
1:14
AsG2531 alsoG2532 ye have acknowledgedG1921 usG2248 inG575 part,G3313 thatG3754 we areG2070 yourG5216 rejoicing,G2745 even asG2509 yeG5210 alsoG2532 are oursG2257 inG1722 the dayG2250 of the LordG2962 Jesus.G2424
1:15
AndG2532 in thisG5026 confidenceG4006 I was mindedG1014 to comeG2064 untoG4314 youG5209 before,G4386 thatG2443 ye might haveG2192 a secondG1208 benefit;G5485
1:16
AndG2532 to passG1330 byG1223 youG5216 intoG1519 Macedonia,G3109 andG2532 to comeG2064 againG3825 out ofG575 MacedoniaG3109 untoG4314 you,G5209 andG2532 ofG5259 youG5216 to be brought on my wayG4311 towardG1519 Judaea.G2449
1:17
When IG1011 thereforeG3767 wasG1011 thusG5124 minded,G1011 did I useG5530, G3385, G686 lightness?G1644 orG2228 the things thatG3739 I purpose,G1011 do I purposeG1011 accordingG2596 to the flesh,G4561 thatG2443 withG3844 meG1698 there should beG5600 yeaG3483 yea,G3483 andG2532 nayG3756 nay?G3756
1:18
ButG1161 as GodG2316 is trueG4103, G3754, ourG2257 wordG3056 towardG4314 youG5209 wasG1096 notG3756 yeaG3483 andG2532 nay.G3756
1:19
ForG1063 the SonG5207 of God,G2316 JesusG2424 Christ,G5547 whoG3588 was preachedG2784 amongG1722 youG5213 byG1223 us,G2257 even byG1223 meG1700 andG2532 SilvanusG4610 andG2532 Timotheus,G5095 wasG1096 notG3756 yeaG3483 andG2532 nay,G3756 butG235 inG1722 himG846 wasG1096 yea.G3483
1:20
ForG1063 allG3745 the promisesG1860 of GodG2316 inG1722 himG846 are yea,G3483 andG2532 inG1722 himG846 Amen,G281 untoG4314 the gloryG1391 of GodG2316 byG1223 us.G2257
1:21
NowG1161 he which stablishethG950 usG2248 withG4862 youG5213 inG1519 Christ,G5547 andG2532 hath anointedG5548 us,G2248 is God;G2316
1:22
WhoG3588 hathG4972 alsoG2532 sealedG4972 us,G2248 andG2532 givenG1325 the earnestG728 of the SpiritG4151 inG1722 ourG2257 hearts.G2588
1:23
MoreoverG1161 IG1473 callG1941 GodG2316 for a recordG3144 uponG1909 myG1699 soul,G5590 thatG3754 to spareG5339 youG5216 I cameG2064 not as yetG3765 untoG1519 Corinth.G2882
1:24
NotG3756 for thatG3754 we have dominion overG2961 yourG5216 faith,G4102 butG235 areG2070 helpersG4904 of yourG5216 joy:G5479 forG1063 by faithG4102 ye stand.G2476

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nawet wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się! Więcej znaczycie niż wiele wróbli.
Łuk 12:7

W Chrystusie

Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie ...
Kol 2:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Nieznany prorok powiedział do mężczyzny "uderz mnie proszę" a ten odmówił. Prorok powiedział do niego ponieważ odmówiłeś lew cię zabije gdy stąd wyjdziesz. I zabił go (I Król 20:35-36).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Pan kieruje krokami męża, Wspiera tego, którego droga mu się podoba. Choćby się potknął, nie przewróci się, Gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją. Byłem młody i zestarzałem się, A nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, Ani potomków jego żebrzących chleba. Codziennie lituje się i pożycza, A potomstwo jego jest błogosławione.
Ps 37:23-26


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić