„I pójdzie wiele narodów, mówiąc: Pójdźcie, a wstąpmy na górę Pańską, to jest do domu Boga Jakóbowego, a będzie nas nauczał dróg swoich, i będziemy chodzili ścieszkami jego; bo zakon z Syonu wyjdzie, a słowo Pańskie z Jeruzalemu.”

Biblia Gdańska (1632): Micheasz 4,2

Nawigacja

Clementine Vulgate
Księga: Ewangelia Jana 16:1

Tytuł oryginalny
Evangelium secundum Joannem
16:1
Hc locutus sum vobis, ut non scandalizemini.
16:2
Absque synagogis facient vos : sed venit hora, ut omnis qui interficit vos arbitretur obsequium se prstare Deo.
16:3
Et hc facient vobis, quia non noverunt Patrem, neque me.
16:4
Sed hc locutus sum vobis, ut cum venerit hora eorum, reminiscamini quia ego dixi vobis.
16:5
Hc autem vobis ab initio non dixi, quia vobiscum eram. Et nunc vado ad eum qui misit me ; et nemo ex vobis interrogat me : Quo vadis ?
16:6
sed quia hc locutus sum vobis, tristitia implevit cor vestrum.
16:7
Sed ego veritatem dico vobis : expedit vobis ut ego vadam : si enim non abiero, Paraclitus non veniet ad vos ; si autem abiero, mittam eum ad vos.
16:8
Et cum venerit ille, arguet mundum de peccato, et de justitia, et de judicio.
16:9
De peccato quidem, quia non crediderunt in me.
16:10
De justitia vero, quia ad Patrem vado, et jam non videbitis me.
16:11
De judicio autem, quia princeps hujus mundi jam judicatus est.
16:12
Adhuc multa habeo vobis dicere, sed non potestis portare modo.
16:13
Cum autem venerit ille Spiritus veritatis, docebit vos omnem veritatem : non enim loquetur a semetipso, sed qucumque audiet loquetur, et qu ventura sunt annuntiabit vobis.
16:14
Ille me clarificabit, quia de meo accipiet, et annuntiabit vobis.
16:15
Omnia qucumque habet Pater, mea sunt. Propterea dixi : quia de meo accipiet, et annuntiabit vobis.
16:16
Modicum, et jam non videbitis me ; et iterum modicum, et videbitis me : quia vado ad Patrem.
16:17
Dixerunt ergo ex discipulis ejus ad invicem : Quid est hoc quod dicit nobis : Modicum, et non videbitis me ; et iterum modicum, et videbitis me, et quia vado ad Patrem ?
16:18
Dicebant ergo : Quid est hoc quod dicit : Modicum ? nescimus quid loquitur.
16:19
Cognovit autem Jesus, quia volebant eum interrogare, et dixit eis : De hoc quritis inter vos quia dixi : Modicum, et non videbitis me ; et iterum modicum, et videbitis me.
16:20
Amen, amen dico vobis : quia plorabitis, et flebitis vos, mundus autem gaudebit ; vos autem contristabimini, sed tristitia vestra vertetur in gaudium.
16:21
Mulier cum parit, tristitiam habet, quia venit hora ejus ; cum autem pepererit puerum, jam non meminit pressur propter gaudium, quia natus est homo in mundum.
16:22
Et vos igitur nunc quidem tristitiam habetis, iterum autem videbo vos, et gaudebit cor vestrum : et gaudium vestrum nemo tollet a vobis.
16:23
Et in illo die me non rogabitis quidquam. Amen, amen dico vobis : si quid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis.
16:24
Usque modo non petistis quidquam in nomine meo : petite, et accipietis, ut gaudium vestrum sit plenum.
16:25
Hc in proverbiis locutus sum vobis. Venit hora cum jam non in proverbiis loquar vobis, sed palam de Patre annuntiabo vobis :
16:26
in illo die in nomine meo petetis : et non dico vobis quia ego rogabo Patrem de vobis :
16:27
ipse enim Pater amat vos, quia vos me amastis, et credidistis, quia ego a Deo exivi.
16:28
Exivi a Patre, et veni in mundum : iterum relinquo mundum, et vado ad Patrem.
16:29
Dicunt ei discipuli ejus : Ecce nunc palam loqueris, et proverbium nullum dicis :
16:30
nunc scimus quia scis omnia, et non opus est tibi ut quis te interroget : in hoc credimus quia a Deo existi.
16:31
Respondit eis Jesus : Modo creditis ?
16:32
ecce venit hora, et jam venit, ut dispergamini unusquisque in propria, et me solum relinquatis : et non sum solus, quia Pater mecum est.
16:33
Hc locutus sum vobis, ut in me pacem habeatis. In mundo pressuram habebitis : sed confidite, ego vici mundum.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bogu ufam, nie lękam się; Cóż mi może uczynić człowiek?
Ps 56:12

W Chrystusie

Wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani
I Tes 1:4

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Biblijna wzmianka o tym jak pewnego razu Benaja "zstąpił do dołu i zabił tam lwa" w śnieżny dzień (II Sam 23:20, I Kron 11:22), jest jedyną wzmianką w Biblii o tym że padał śnieg.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Bo nie wyjdziecie w pośpiechu i w popłochu nie pójdziecie, gdyż przed wami pójdzie Pan, a waszą tylną strażą będzie Bóg Izraela.
Iz 52:12


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić